Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

Permetezési napló vezetésének új szabályai (e-permetezési napló)


Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatás a permetezési napló vezetésének megváltozott szabályairól

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV.23.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2021.12.01-én kihirdetett módosítása szerint 2022. július 1-et követően minden növényvédő szeres kezelést a NÉBIH által üzemeltetett online permetezési naplóba kellett volna rögzíteni, legkésőbb a kezelés megkezdésének időpontjában. A tervezet ellen több szakmai érdekképviseleti szerv (Többek között Kamaránk is) tiltakozott, mivel az előírás a gyakorlat számára nehezen teljesíthető követelményeket tartalmazott. Kamaránk álláspontja szerint a kezelések előzetes regisztrációja plusz adminisztrációt jelent, ami a növényvédelmi szempontból legérzékenyebb időpontban fontos kapacitásokat köt le a növényorvos kollégáknál. Jeleztük továbbá, hogy a szükséges ügyfélazonosítás miatt a több gazdálkodó adatait kezelő növényorvosoknál, de legfőképp az integrátoroknál az adminisztráció aránytalanul nagy terhet jelent. A rendelet módosítás hatályba lépése előtt a Minisztériummal történt egyeztetést követően a rendelet módosításra került. A rendelet 2022. július 29-én kihirdetett módosítása szabályozza a permetezési napló vezetésének jelenlegi szabályait.

A változások főbb pontjai:

A rendelet 2023. január 1-től hatályos szövege szerint a permetezési naplót a NÉBIH elektronikus felületén, más elektronikus úton, vagy papír alapon kell vezetni. (rendelet 30.§ (2) bek.)

A rendelet jelenleg hatályos szövege szerint a növényvédő szeres kezeléseket már nem a permetezés megkezdéséig kell a permetezési naplóban rögzíteni, hanem arra a permetezést követően 24 óra áll rendelkezésre, függetlenül attól, hogy a permetezési naplót elektronikus, vagy papír alapon vezetjük. (rendelet 30.§ (4) bek.)

Azok a 10 hektárnál nagyobb összterületen gazdálkodó termelők, akik szántóföldi kultúrában rovarölőszeres kezelést hajtanak végre, ezeket a kezeléseket folyamatosan a NÉBIH elektronikus felületén kell rögzítsék! (rendelet 30. § (7) bek.)

Szóval a gazdálkodó döntése, hogy mely felületen vezeti a permetezési naplót, azonban a 10 ha -nál nagyobb összterületen gazdálkodóknak a rovarölőszeres kezeléseket a NÉBIH elektronikus felületén kell rögzíteni a kezelést követő 24 órán belül.

Az az előírás azonban már kevesebb publicitást kapott, hogy 2024 január 1-től minden termelő köteles az előző évi permetezési naplót a NÉBIH felületén rögzíteni január 1 és január 31. közt. (rendelet 30.§ (8) bek.) (természetesen a már rögzített rovarölő szeres kezelések kivételével).

A hatályos előírások értelmében azt az ajánlást fogalmazzuk meg a növényorvosok és gazdálkodók számára, hogy lehetőség szerint a permetezési naplót naprakészen a NÉBIH online felületén vezessék, így a permetezési napló 2024-től esedékes januári rögzítése már jóval kisebb adminisztrációt jelent.

2022 decemberében, valamint 2023 januárjában a NÉBIH több tájékoztatást is kiadott, mely szerint a permetezési napló integrálásra került az e-GN rendszerbe, így az elektronikus adatszolgáltatást a NÉBIH e-Gazdálkodási napló folyamatos vezetésével lehet teljesíteni.

Az e-GN eléréséhez, és az adatszolgáltatás teljesítéséhez ügyfélkapus azonosítás szükséges. A szakirányító, vagy szaktanácsadó meghatalmazás rögzítésével a saját ügyfélkapujából tudja teljesíteni az adatszolgáltatást.

A NÉBIH útmutatót adott ki a gazdálkodási napló vezetéséhez, továbbá útmutató video kiadására is sor kerül várhatóan még január hónapban. Az útmutatót jelen levelünkhöz mellékeltük, továbbá amint a video anyagok elérhetőek lesznek, arról is tájékoztatni fogjuk a tagságot.

Az új felület használata megszokást és fokozott odafigyelést igényel!

A permetezési napló vezetése kapcsán rendszeresen felmerülő kérdés, hogy kinek a kötelezettsége a permetezési napló vezetése?

A permetezési napló vezetése mindenkor a gazdálkodó kötelezettsége. A növényorvos vagy szaktanácsadó vállalhatja a permetezési napló vezetését mind papír alapon, mind elektronikusan (meghatalmazottként a saját ügyfélkapuján keresztül), azonban azt a gazdálkodó saját maga is elvégezheti.

Itt egy további fontos változásra kell felhívni a figyelmet: a rendelet jelenleg hatályos szövege szerint a permetezési napló érvényességének nem feltétele a növényorvos aláírása. Sem papír alapon, sem elektronikusan! A gazdálkodók a permetezési napló vezetését és az adatszolgáltatás teljesítését a növényorvos jóváhagyása nélkül is teljesíthetik, ami az eddigiekhez képest jelentősen nagyobb felelősséget ró a gazdálkodókra!

 

Budapest, 2023.01.13.

 

 

                                                                                                          Dr. Labant Attila

 

 

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek