header


Budapest Megyei Szervezet
NMNK Budapest-Főváros Megyei Szervezete
Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Elnök Ferenczi Júlia 0620/3710841 szenete@gmail.com
Alelnök Zsigó György 06-30/947-43-76 zsigogy@gmail.com
Titkár Vikár Dóra 06-70/542-52-99 vikardo@gmail.com

Hírek

Események, rendezvények

Oktatások

 

Felhívás növényvédelmi továbbképzésre

 

A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 21. § 8. bekezdése alapján az engedéllyel rendelkező személynek 5 évenkénti vagy folyamatos, a miniszter által meghatározott intézmények által szervezett, valamint az előírt feltételek és tematika szerinti szakmai továbbképzésen kell részt vennie.

 

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Budapest-Fővárosi Szervezete

 

együttműködésben a

 

Szent István Egyetem

Kertészettudományi Karával

 

a felsőfokú növényvédelmi képzettséggel rendelkezők részére 2019. január 11-től kezdődően péntekenként (január  11., 18., 25. és február 1.) a Szent István Egyetem Rovartani Tanszékén (1118 Budapest, Ménesi út 44.) továbbképzési tanfolyamot szervez.

A továbbképzés szakmai ismeretanyagának elsajátítása nem vizsgaköteles. A továbbképzésen való részvételről a Kamara tanúsítványt állít ki, ha a kötelezett a továbbképzés óráinak legalább 90%-án részt vett.

 

A továbbképzés költsége résztvevőnként 48 000 Ft, melyet banki átutalással kérünk majd teljesíteni. (A teljesítés módjáról a tanfolyam első napján adunk tájékoztatást.)

 

A továbbképzésre a jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot elektronikus úton (beszkennelve) a Vetek.Gabor@kertk.szie.hu címre kérjük megküldeni.

 

 

További információ Dr. Vétek Gábortól kapható.

E-mail: Vetek.Gabor@kertk.szie.hu

Tel.: 06/1-305-7518

 

JELENTKEZÉSI LAP

Ügyfél neve: .........................................................................................................................

Képzés megnevezése: Növényvédő mérnökök és növényorvosok kötelező továbbképzése (40 órás)

  • Magánszemély, egyéni vállalkozó

*Jelentkező neve:

 

*Születési neve:

 

*Születési hely:

 

*Születési idő:

 

*Anyja neve:

 

*Adóazonosító jele/adószáma:

 

*Személyigazolvány száma:

 

*Lakcíme:

 

Telefonszáma:

 

E-mail címe:

 

*Iskolai végzettsége:

 

  • Cég alkalmazottja, családi gazdálkodó

Cég adatai (ill. családi gazdálkodás vezetőjének adatai)

*Cég neve (ill. családi gazdálkodás vezetője):

 

*Cég címe:

 

Levelezési címe:

 

Értesítési e-mail címe:

 

Cég adószáma:

 

A képzésben részt vevő alkalmazott adatai:

*Jelentkező neve:

 

*Születési neve:

 

*Születési hely:

 

*Születési idő:

 

*Anyja neve:

 

*Adóazonosító jele:

 

*Személyigazolvány száma:

 

*Lakcíme:

 

Telefonszáma:

 

E-mail címe:

 

*Iskolai végzettsége:

 

(Az I. vagy a II. pontban a *-gal jelölt részek kitöltése kötelező.)

 

A Kamara adatkezelési szabályzatát megismertem, megértettem, annak rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kifejezetten hozzájárulok a jelentkezési lapon megadott személyes adataimnak a Kamara által történő, a jogszabályokban és a szabályzatban írtak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez a jelentkezéstől a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány hatályosságáig.

 

Kelt.: ……………………………………………………

                                                               …………………………………………………………….

                                                                                  aláírás


Sajtó megjelenések.További média megjelenésekVideó galériaPartner szervezetek