Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

Bemutatkozás

Magyarország megművelt földterülete és mezőgazdasági termelése az Európai Unió országaihoz képest is jelentős nagyságrendű. A lakosság kötődése a mezőgazdasági termeléshez hagyományai miatt jóval nagyobb részarányú, mint más országokban.

Közel 3000 növényvédő szakember dolgozik az országban a rendszerváltás óta megváltozott körülmények között, igen felelősségteljes munkát végezve. A növényvédelem „veszélyes üzem”, mert a nem körültekintő munkavégzés során igen sok veszély fenyegeti a környezetet, talajt, más kultúrákat. A növényvédelmi törvény, és ezek végrehajtását szabályozó jogszabályok biztonságos védelmet adnak az előbbiek elhárítására, de ehhez igen pontos előkészítésre, végrehajtásra van szükség. Célunk az, hogy munkánk az élelmiszerbiztonság meghatározó elemévé váljon és a mezőgazdasági termelés első lépcsőjében a növényorvos, növényvédő mérnök felelősség teljes, szakmailag megalapozott munkája elismert legyen.

Ezért dolgozik a Kamara, mint szakmai köztestület, hogy a magyar termékek a piac elismert árui legyenek és a garantáltan egészséges termékeket képviseljék.

A Kamara a 2000. évi LXXXIV. törvény alapján jött létre.

Úgy dolgozunk tagjainkkal együtt, hogy hozzájáruljunk a mezőgazdasági termelés szakszerű végzéséhez, miközben az egységes és egyetemes környezet munkánk következtében semmilyen körülmény között tartósan ne sérüljön. Alapvetően ügyelünk a természet sokféleségének fenntartására, gazdagítására, kiszűrve azokat a károsító szervezeteket, melyek igen erősen korlátozzák a gazdaságos termelést, károsítják a környezetet, megbetegítve az embereket, állatokat (pollen, özönnövények, erdei kártevők, gyapjas lepke stb.).

Kamara feladatai:

 

Véleményezi a növényvédő szer kiskereskedelmi forgalmazási engedély, illetve a növényvédelmi szolgáltatói és szaktanácsadói vállalkozói engedély kiadását.
Nyilvántartást vezet a növényvédelmi tevékenységet folytatókról.
Eljárást kezdeményez az illetékes hatóságnál a munkák jogosultság nélkül, illetve szakszerűtlenül végzők ellen.
Szervezi a növényvédő szert használó mezőgazdasági termelők nem iskolai rendszerű szakmai képzését.
Előrejelzést végezhet, amelyet helyileg hasznosíthat a termelők érdekében.
A Kamara tagjairól névjegyzéket vezet és erről szükség szerint statisztikai adatokat szolgáltat.
Közreműködik a növényvédelemmel és a növényvédő mérnökök-növényorvosok tevékenységével kapcsolatos jogszabály előkészítésében.
Egyeztető eljárást folytat a Kamara tagjai között a szakmai tevékenység gyakorlásával összefüggő esetleges vitás szakmai, illetve etikai kérdésekben.
Elősegíti a növényvédelmi-növényorvosi szakmai tevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges ismeretek elsajátítását; megszervezi a kötelező szakmai továbbképzést és arról nyilvántartást vezet.
Véleményezi a felsőoktatási intézményekkel együttműködve a növényvédő mérnök, növényorvosi képzés, szakképzés, valamint továbbképzés képesítési követelményrendszerét.
Belföldi és külföldi szakmai kapcsolatokat létesít és tart fenn.
Együttműködik az illetékes hatóságokkal a növényvédő mérnöki-növényorvosi tevékenységgel összefüggő ügyekben, környezetszennyezés esetén, tagjain keresztül tevékenyen, aktívan közreműködik a veszély elhárításában.
Folyamatosan végzi a szakmai információk gyűjtését és terjesztését, valamint a közhasznú információk továbbítását.
Kitüntetés adományozását kezdeményezi.
A növényvédelmi szakterületen véleményezi a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szakértői működéshez benyújtott kérelmeket és kiállítja a szakértői engedélyeket.
Nyilvántartást vezet a növényvédelmi szakértői tevékenységet folytatókról, és névjegyzéküket évente közzéteszi.

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek