header


Nograd Megyei Szervezet
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Nógrád Megyei Szervezet
Székhely: 2660 Balassagyarmat. Mártírok útja 78
Elnök Lackovszki András 06202439443 lackovszki@gmail.com
Alelnök Szántóné Veszelka Mária 06203903597 veszelka.maria@gmail.com
Titkár Terman Nikoletta 06208243068 termanporta@gmail.com

Hírek

Események, rendezvények

Oktatások

Felhívás 40 órás növényvédelmi szakmérnöki továbbképzésre

 

A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 21. § 8. bekezdése alapján az I. engedéllyel rendelkező személynek 5 évenként a miniszter által meghatározott intézmények által szervezett, valamint az előírt feltételek és tematika szerinti szakmai továbbképzésen kell részt vennie.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Nógrád Megyei Szervezete

együttműködve

a

Szent István Egyetem Kertészettudományi Karával

 

felsőfokú növényvédelmi képzettséggel rendelkezők részére

2018. november 20-28 között (november 20-22 és november 27-28 dátummal) napi 8 órában,

a Svejk Étterem Hrabal termében (2660 Balassagyarmat, Szabó Lőrinc u. 16.) továbbképzési tanfolyamot szervez.

A továbbképzés szakmai ismeretanyagának elsajátítása nem vizsgaköteles. A továbbképzésen való részvételről a Kamara tanúsítványt állít ki, ha a kötelezett a továbbképzés óráinak legalább 90%-án részt vett.

 

A továbbképzés költsége résztvevőnként 50 000 Ft, mely tartalmazza a tanfolyam ideje alatti ebéd és ásványvíz fogyasztását is.

Az összeget a tanfolyam megkezdése előtt banki átutalással vagy készpénzben kérjük teljesíteni.

Bankszámlaszám:    64000015-10101690

A továbbképzésre a jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni 2018. október 20-ig.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot válasz emailben az mnmnk.nograd@gmail.com címre vagy postai úton kérjük időben, a jelzett határidőig megküldeni.

 További információ Jánoska Tündétől kapható.

E-mail: mnmnk.nograd@gmail.com

Tel.: 30/201-6353

 

Balassagyarmat, 2018. szeptember 28.

                                                           Szántóné Veszelka Mária

                                                                       alelnök

 

J E L E N T K E Z É S I   L A P

 

 Növényvédő mérnökök kötelező továbbképzésére

 

Név:

                                   

Születési helye:

Születési idő:

Anyja neve:

 

Lakcíme irányító számmal:

 

Személyi igazolvány száma:

Végzettsége (diploma megnevezése):

A képesítés megszerzésének helye:

A képzés megszerzésének ideje:

Bizonyítvány száma:

 

Jelenlegi munkahelye:

Tevékenységi köre:

 

Elérhetőség: email cím:

            mobil telefon:

 

Számlázási cím (ha eltérő a lakcímtől)

cégnév:

város:

cím:

irányítószám:

 

Díjfizetés:

□ készpénzes                        □ átutalásos

                                   

A Kamara adatkezelési szabályzatát megismertem, megértettem, annak rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kifejezetten hozzájárulok személyes adataim a Kamara által történő, a jogszabályokban és a szabályzatban írtak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez a jelentkezéstől a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány hatályosságáig.

 

 

                                                                                   …………………….

                                                                                               aláírás

 

A tanfolyamon jelenléti ívet vezetünk, 90 %-án kötelező a részvétel!

 


Sajtó megjelenések.További média megjelenésekVideó galériaPartner szervezetek