header


Parlagfű helyzetkép


Parlagfű helyzetkép

 

szeptember közepe

 

 

            A végéhez közeledik a parlagfű virágzása, amit az ANTSZ által mért pollenkoncentráció értékek is alátámasztanak. A pollenkoncentráció ugyan még jóval meghaladja az allergiás reakciót kiváltó küszöb értéket, de már jelentős csökkenést mutat.

 

A parlagfű pollen országos napi átlagkoncentrációjának alakulása 2016-ban és 2017-ben:

 

forrás:www.antsz.hu

 

 

A csökkenő parlagfű pollen koncentráció legfőbb oka az, hogy a fővirágzás a növények többségénél a végéhez közeledik, jellemzően már csak az oldalhajtások virágzása figyelhető meg. A fellevelek tövében a növények többségénél teljesen kifejlődtek a magok.

 

 

                                     

A kifejlődött magok       fotó: Nagy László

 

A magas pollenszámhoz nagyban hozzájárult az elmúlt hetek szeles változékony időjárása, ami folyamatosan szállította a pollent. Az előrehaladott betakarítási és talajművelési munkálatok hatása továbbra sem érzéklehető a pollenszám értékeken, ami alátámasztja, hogy a pollenhelyzetért nem csak a mezőgazdasági művelés alatt levő területek parlagfű borítása a felelős.

A növényállományok a hónap elejére gyakorlatilag elveszették a gyomelnyomó képességüket ezért a parlagfű jelenléte jobban észlehető, kirívó lett.

A szántóföldi kultúrák közül a napraforgó területek jelentős részét már minden megyében betakarították, sok estben már a tarlón a talajmunkákat is elkezdték. A parlagfűvel fertőzött napraforgó táblák többségén a betakarítást követően megfigyelhető a parlagfű oldalhajtásainak az intenzív fejlődése, virágzása, ezért ezeken a területeken betakarítást követő azonnali talajmunka vagy legalábbis egy szárzúzás elvégzése lenne szükséges. A déli megyében a hónap elején megkezdődött a kukorica betakarítása, ami ugyancsak hozzájárul a fertőzött területek csökkenéséhez. Továbbra is probléma a nem művelt területek, erdőtelepítések parlagfű borítottsága melynek valószínűleg már csak az őszi fagyok vetnek véget. Szeptember közepén végzett kamarai felmérések alapján megállapítható, hogy a háborítatlan területen található növények közel 50%-a virágzik, míg a művelt területeken előforduló növényeknek már csak 20-30%-a van virágzó állapotban.

 

Az útszéleken, közterületeken a kaszálások elvégzésének minősége és gyakorisága határozza meg védekezések hatékonyságát, ami sok esetben továbbra sem megfelelő.

 

Remélhetőleg ez egyedi eset          fotó: Nagy László

 

 

 

Az útszélek, dűlőutak, elhanyagolt területek kaszálása a pollen kibocsátás miatt még indokolt lehet, de a parlagfű magérése miatt már nem hatékony.

 

 

2017.09.16.


Sajtó megjelenésekFelhívás!

Lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szerek országos szintű felméréséről és megsemmisítéséről!

 

Az ország területén feltételezhetően még napjainkban is találhatóak régmúltból itt maradt lejárt, forgalomból kivont hatóanyagú vagy nem azonosítható növényvédő szerek illegális raktárakban, elhagyott tárolókban, mezőgazdasági épületekben, egyéb helyeken. Egy 2003-as felmérés szerint az országban megközelítőleg 300 tonna ilyen növényvédő szer hulladék volt. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara is végzett egy ilyen célú részleges felmérést 2010-ben, és eszerint is országszerte találhatóan voltak még ilyen régi növényvédő szer készletek.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara többször kezdeményezte a kérdés ismételt napirendre vételét, és állami pénzügyi forrás biztosítását e célra. A Földművelésügyi Minisztérium fontosnak tartja a probléma végleges megoldását, és akciót indít a lejárt szavatosságú régi, elsősorban történelminek nevezhető növényvédő szer hulladékok térítésmentes begyűjtésére és megsemmisíttetésére. A minisztérium elhatározása a probléma megoldására üdvözlendő. Az ország elemi érdeke, hogy megszabadulhassunk ezektől a veszélyes növényvédő szer hulladék tételektől.

A Földművelésügyi Minisztérium a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarát bízza meg a lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szer tételek országos felmérésével. A kamara tagjai közreműködésével, valamint a kapcsolatrendszerükbe tartozó partnereik segítségével a legszélesebb körben igyekszik felhívni minden érintett figyelmét erre az akcióra. 

Nagyon fontos kiemelni, hogy a felmérés, majd ezt követően a lejárt növényvédő szer hulladék készletek begyűjtése a készletekért felelősök, a készlet tulajdonoson, kezelők, érintettek számára név nélkül és költségmentesen fog történni. Tehát senkinek nincs oka attól tartani, hogy esetleg valamilyen szankciót foganatosít a hatóság azokkal szemben, akiknél ilyen készletek találhatók, és azokat egyébként jogszabályok általi kötelezettségük okán ez idáig nem semmisíttették meg. A felmérés és begyűjtés célja nem ez, hanem az, hogy végérvényesen megszabadulhasson az ország e veszélyes anyagoktól.

A lejárt szavatosságú növényvédő szer hulladékok felmérését és összesítését a következő kategóriák szerinti bontásban végezzük, eszerint kérjük jelezni a készleteket:

  1. Rendszerváltás előttről származó tételek.
  2. Rendszerváltás és az európai uniós csatlakozási időpont közötti időszakból származó tételek.
  3. Az európai uniós csatlakozás utáni időszakból származó tételek.

A fellelt lejárt növényvédő szer hulladék tételeket név és mennyiség (kg, liter) szerint kell listázni, illetőleg a beazonosíthatatlan készleteket ismeretlen por, granulátum vagy folyadék (kg, liter) jelöléssel.

A feladat elvégzésének határideje:             2017. november 10.

Kérjük, akinek kezelésében ilyen lejárt növényvédő szer hulladék van, kérjük vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával a pontos felmérés, illetve a későbbi térítésmentes elszállíttatás érdekében.

Továbbá kérjük, hogy a rendelkezésre álló eszközeikkel szíveskedjenek segíteni jelen felmérést a felhívás eljuttatásával minden lehetséges érintetthez, hogy ezektől a veszélyes anyagoktól lehetőség szerint minél nagyobb arányban megtisztíthassuk az országot.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén Kamaránk készséggel áll rendelkezésükre.

 

Budapest, 2017. október 13.

 Üdvözlettel:

Dr. Tarcali Gábor  

 elnök     

 Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi             Kamara                             

 

XII. Növényorvosi Nap

A XII. Növényorvosi Napra a regisztráció, ahogyan tavaly is történt egy online regisztrációs felületen keresztül történik.

Online regisztrációs felület linkje: http://agrarin.hu/novenyorvosreg/

  

 

  

 

  

.További média megjelenésekVideó galériaPartner szervezetek