header


Növényvédelmi tájékoztató


Növényvédelmi tájékoztató

 

Amerikai fehér medvelepke

(Hyphantria cunea)

Amerikai fehér medvelepke –hernyó kártétele-(fotó: Nagy László)

 

 

Leírása: Az imágó, hím lepkék ülő helyzetben 11–16 mm, a nőstény lepkék 12–18 mm hosszúak, kiterjesztett szárnyakkal a hím 18,5–32 mm, a nőstény 25–34 mm nagyságú. Tiszta fehérek, az elülső szárnyakon 4–7 sorban fekete pontokat viselnek, a hátulsó szárnyakra csak ritkán jut néhány pont. Az imágóval csak ritkán találkozunk, leggyakrabban a hernyókkal (pontosabban) a jelenlétükről árulkodó hernyófészkekkel találkozunk. A fiatal hernyó sárgás árnyalatú szürkészöld, testét apró, fekete szemölcsök borítják, amelyekből 1–1 hosszú, fekete szőrszál áll ki, az idős hernyók 20–30 mm, hosszúak, erősen szőrösek. A hátoldal közepe barnásfekete vagy fekete, ugyanis a hátoldal szemölcseiből sötétebb és világosabb szőrök egész tömege áll szét csillag alakban.

 

Elterjedése, jelentősége: Magyarországra őshazájából, Észak-Amerikából hurcolták be. Rendkívül sok tápnövényű faj. Hazánkban és Közép-Európa egyéb területein eddig több, mint 250 növényfajon találták meg táplálkozó hernyóit. Elsőrendű tápnövényei közé tartozik a kőrislevelű juhar, az eperfák, a szilva, az alma, a dió, a cseresznye, a fűz. Másodrendű tápnövényei közé tartozik a legtöbb lombos fa és cserje, amelyen rendszerint gradáció alkalmával egy hosszú meleg ősz esetén két nemzedéke fejlődik. Jelentősége a kb. 10 évente száraz meleg nyarakon való erős felszaporodásból adódik ekkor a hernyók polifág jellegükből adódóan jelenős károkat, tarrágást okoznak mind a disz és gyümölcsfákon, bokrokon, cserjéken.

 

Biológiája: Magyarországon évente két teljes nemzedéke van. Az áttelelt bábokból május elején rajzanak a lepkék. A nőstények a levél fonákára többnyire egyrétegű csomókban 400–1300 tojást helyeznek. A tavasszal rajzó lepkék kevesebb tojást raknak mint a nyáriak. A hernyó fejlődése a hőmérséklettől, valamint az ökológiai körülményektől függően 24–57 nap között változhat. Az első nemzedék kártétele június elején, a második nemzedék kártétele amely általában jelentősebb, augusztus közepén észlelhető. Száraz, meleg őszi időjárás esetén megjelenhet egy harmadik „csonka” nemzedéke is. A kifejlődött hernyók tömegesen vonulnak a nekik megfelelő rejtekhelyekre (fakéreg alá, résekbe, ereszek alá, kerítések hézagaiba stb.), ahol társasan készítik el gubóikat és alakulnak bábbá.

 

 

 

Amerikai fehér medvelepke –hernyófészek-(fotó: Nagy László)

 

 

A fertőzöttség felmérése, védekezési küszöb: a károsító ellen (mivel az a kedvező körülmények között rövid idő alatt jelentős károkat okoz) a megjelenését, észlelését követően azonnal meg kell kezdeni a védekezést.

 

A védekezés alapelvei: Az első nemzedék elleni védekezés időpontjának megállapításához legalkalmasabb, ha az eperfák rügyfakadásának időpontját figyeljük meg, ugyanis ezután kezdődik el a lepkerajzás és csúcsponját akkor éri el. Ezután (az időjárástól függően kb. 1 hét múlva, amikor a lepkék tojáslerakó tevékenysége eléri a maximumot) el kell kezdeni a rovar ölőszeres védekezést.

A legegyszerűbb védekezés a hernyófészkek a megjelenésüket követő lemetszése majd azt követő elásása, elégetése erre a hernyófészkek megjelenésétől számítva kb. 3 hét áll rendelkezésre. Ilyenkor még a legkorábban kikelt hernyók is legfeljebb az 5. fejlődési fokozat elején tartanak, és még együtt a hernyófészekben tartózkodnak. Az eltávolítást 4–5 naponként meg kell ismételni, amíg újabb hernyófészkek már nem jelennek meg. Ezt követően a fészkek levágásával már a hernyók szétszóródását segítjük elő. A hernyók „fészekből” való szétmászását követően csak rovarölő szeres védekezésre van lehetőség. Az első nemzedék elleni súlypontos védekezéssel megelőzhető az elsőnél rendszerint nagyobb létszámú 2. nemzedék teljes kibontakozása és nagyobb arányú kártétele is. Kiegészítő védekezésként szóba jöhet még az erősen fertőzött fák törzsére felerősített szalmaövek alkalmazása is. Ezek alatt szívesen bábozódnak be a hernyók, így összegyűjthetők. A fákról leszedett szalmaöveket a bábokkal együtt megsemmisíthetjük. A rovarölő szerek felhasználásánál, kiválasztásánál figyelembe kell venni az élelmezés-egészségügyi várakozási időt, valamint azt hogy, adott területen kizárólag olyan növényvédő szer használható, amely az összes – a növényvédő szerrel érintkezésbe kerülő – fogyasztásra és takarmányozásra kerülő növényben, köztes terményben engedélyezett, amennyiben nem lehet biztosítani, hogy ezekre növényvédő szer ne kerüljön.

A házi kertben és jogszabály rendelkezése szerint az ingatlantulajdonos kezelésébe utalt közterületen kizárólag az engedélyokirat szerint, II. vagy III. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szerek használhatók fel.

 

 

 


Sajtó megjelenésekFelhívás!

Lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szerek országos szintű felméréséről és megsemmisítéséről!

 

Az ország területén feltételezhetően még napjainkban is találhatóak régmúltból itt maradt lejárt, forgalomból kivont hatóanyagú vagy nem azonosítható növényvédő szerek illegális raktárakban, elhagyott tárolókban, mezőgazdasági épületekben, egyéb helyeken. Egy 2003-as felmérés szerint az országban megközelítőleg 300 tonna ilyen növényvédő szer hulladék volt. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara is végzett egy ilyen célú részleges felmérést 2010-ben, és eszerint is országszerte találhatóan voltak még ilyen régi növényvédő szer készletek.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara többször kezdeményezte a kérdés ismételt napirendre vételét, és állami pénzügyi forrás biztosítását e célra. A Földművelésügyi Minisztérium fontosnak tartja a probléma végleges megoldását, és akciót indít a lejárt szavatosságú régi, elsősorban történelminek nevezhető növényvédő szer hulladékok térítésmentes begyűjtésére és megsemmisíttetésére. A minisztérium elhatározása a probléma megoldására üdvözlendő. Az ország elemi érdeke, hogy megszabadulhassunk ezektől a veszélyes növényvédő szer hulladék tételektől.

A Földművelésügyi Minisztérium a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarát bízza meg a lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szer tételek országos felmérésével. A kamara tagjai közreműködésével, valamint a kapcsolatrendszerükbe tartozó partnereik segítségével a legszélesebb körben igyekszik felhívni minden érintett figyelmét erre az akcióra. 

Nagyon fontos kiemelni, hogy a felmérés, majd ezt követően a lejárt növényvédő szer hulladék készletek begyűjtése a készletekért felelősök, a készlet tulajdonoson, kezelők, érintettek számára név nélkül és költségmentesen fog történni. Tehát senkinek nincs oka attól tartani, hogy esetleg valamilyen szankciót foganatosít a hatóság azokkal szemben, akiknél ilyen készletek találhatók, és azokat egyébként jogszabályok általi kötelezettségük okán ez idáig nem semmisíttették meg. A felmérés és begyűjtés célja nem ez, hanem az, hogy végérvényesen megszabadulhasson az ország e veszélyes anyagoktól.

A lejárt szavatosságú növényvédő szer hulladékok felmérését és összesítését a következő kategóriák szerinti bontásban végezzük, eszerint kérjük jelezni a készleteket:

  1. Rendszerváltás előttről származó tételek.
  2. Rendszerváltás és az európai uniós csatlakozási időpont közötti időszakból származó tételek.
  3. Az európai uniós csatlakozás utáni időszakból származó tételek.

A fellelt lejárt növényvédő szer hulladék tételeket név és mennyiség (kg, liter) szerint kell listázni, illetőleg a beazonosíthatatlan készleteket ismeretlen por, granulátum vagy folyadék (kg, liter) jelöléssel.

A feladat elvégzésének határideje:             2017. november 10.

Kérjük, akinek kezelésében ilyen lejárt növényvédő szer hulladék van, kérjük vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával a pontos felmérés, illetve a későbbi térítésmentes elszállíttatás érdekében.

Továbbá kérjük, hogy a rendelkezésre álló eszközeikkel szíveskedjenek segíteni jelen felmérést a felhívás eljuttatásával minden lehetséges érintetthez, hogy ezektől a veszélyes anyagoktól lehetőség szerint minél nagyobb arányban megtisztíthassuk az országot.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén Kamaránk készséggel áll rendelkezésükre.

 

Budapest, 2017. október 13.

 Üdvözlettel:

Dr. Tarcali Gábor  

 elnök     

 Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi             Kamara                             

 

XII. Növényorvosi Nap

A XII. Növényorvosi Napra a regisztráció, ahogyan tavaly is történt egy online regisztrációs felületen keresztül történik.

Online regisztrációs felület linkje: http://agrarin.hu/novenyorvosreg/

  

 

  

 

  

.További média megjelenésekVideó galériaPartner szervezetek