header


Növényvédelmi folyóirat


Tartalom  2019. 03.

 

Címkép: Gyomirtó szer-érzékenységi vizsgálat céljára 2–2 soronként vetett csemegekukorica állomány

Fotó: Molnár Ferenc

 

TARTALOM

Oláh Csilla, Nagy Tamás, Dankó Tamás, Petróczy Marietta  és Pogány Miklós: A Botrytis

cinerea latens fertőzése Tokaj-Hegyalján

Petrikovszki Renáta, Hegyi Tamás, Tóth Ferenc és Nagy Péter: Egy eddig nem dokumentált magyarországi kártételű faj, a Pratylenchus neglectus Rrensch, 1924) Filipjev & S. Stekhoven tömeges előfordulása kukoricán

 
Rövid közlemény

Solymosi Péter: Gyomjellegű mohafajok lakókörnyezetünkben     

Oláh Richárd: A kardoslepke (Iphiclides podalirius Linnaeus, 1758) első megjelenése termesztett fekete berkenyén (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott)

 

Technológia

Molnár Ferenc: A csemegekukorica termesztésének helyzete és gyomirtásának nehézségei, lehetőségei

Szabó János: A csemegekukorica integrált növényvédelmi technológiája a Berényi Agrowerk Szövetkezetben

 

Kitüntetés

Haltrich Attila: Pénzes Béla a 2018. Év Agrárembere, az Agrárinnováció Kategória Díj kitüntetettje           

 

Krónika

Tóbiás István: Köszöntő a hatvanötödik Növényvédelmi Tudományos

Napokon

 

Megemlékezés

Lakatos Tamás: Dr. Bubán Tamás (1938 – 2018)

Eke István: Sallai  Pál (1937–2019)

 

Sajtóközlemény

BASF:A kalászosokra fókuszált a BASF

 

Marketing

BASF: Clearfield® Plus - Plusz termést ad. A jobb gyomirtó hatás a megbízható hozam záloga

 

Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól 

 

 

COVER PHOTO: A field trial with sweetcorn sown in double rows for testing crop susceptibility to herbicides

Photo: Ferenc Molnár

 

TABLE OF CONTENTS

 

Oláh, Cs., T. Nagy, T. Dankó, M. Petróczy and M. Pogány: Quiescent infection of Botrytis cinerea in Tokaj-Hegyalja

Petrikovszki, R., T. Hegyi2, F. Tóth and P. Nagy: First report of Pratylenchus neglectus (Rensch, 1924) Filipjev & S. Stekhoven occurring in abundance in maize in Hungary

 

Short communication

Solymosi, P.: Mosses in the human-environment

Oláh, R.: The first record of scarce swallowtail (Iphiclides podalirius Linnaeus, 1758) in commercially grown black chokeberry (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott)

 

Pest management programmes

Molnár, F.: Situation of sweetcorn growing, problems and prospects for weed control in the crop

Szabó, J.: Integrated pest management in sweetcorn, applied at Berényi Agrowerk Szövetkezet

 

Award

Haltrich, A.: The “Agri Man of the Year Award” in 2018 handed over to Béla Pénzes in the category of Agricultural Innovation

 

Chronicle

Tóbiás, I.: Greetings for the 65th Plant Protection Days

 

In memoriam

Lakatos, T.: Dr. Tamás Bubán (1938 – 2018)

Eke, I.: Pál Sallai (1937–2019)

 

Communique

BASF: BASF, focusing on cereals

 

Marketing

BASF: Clearfield® Plus – giving plus yields. Better weed control effects for safer yields

 

Legislation review from János Molnár


Sajtó megjelenések.További média megjelenésekVideó galériaPartner szervezetek