header


Növényvédelmi folyóirat


Tartalom  2018.  05. 

 

Címkép: Talajon hajtatott paprika korai bogyói májusban

Fotó:  Kerek Máté

 

TARTALOM

Petrikovszki Renáta, Körösi Katalin és Tóth Ferenc: Lehet-e barát az ellenség? – Mesterséges Meloidogyne-fertőzés lehetséges pozitív hatásai tenyészedényes paradicsomon

Lepres Luca Annamária, Mergenthaler Emese, Viczián Orsolya és Tóth Ferenc: A szilva levélbolha (Cacopsylla pruni Scopoli, 1763) jelenlétének felmérése és „Candidatus Phytoplasma prunorum″ kórokozóval való fertőzöttségének vizsgálata egy Heves megyei kajszibarack ültetvényben

 

Technológia

Kerek Máté és Birkás Zita: A hajtatott paprika növényvédelmi technológiája

 

Botanika

Solymosi  Péter: Kitekintés az európai flórára – Havasi tájak növényfajai (III.)

 

Krónika

Györfy Borbála és Vásárhelyi Tamás: Beporzók napja (március 10.). Egy új természetvédelmi jeles nap kezdeményezéséről

Solymosi Péter: Requiem egy megsemmisült élőgyűjteményért

Solymosi Péter:  Bioszféra rezervátum a Csendes-óceánban

   

Megemlékezés

Fónagy Adrien: Dr. Varjas Lászlóra emlékezve

 

Marketing

Töröcsik Éva: A Basamid G mindent visz, ami nem kívánatos a talajban!

 

Könyvismertetés

Fazekas Imre:  Pastorális Gábor, Szeőke Kálmán:A Vértes hegység lepkefaunája

(Lepidoptera)

 

 

Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól

 

 

COVER PHOTO: Early fruits, in May, of peppers grown in soil

Photo by: Máté Kerek

 

TABLE OF CONTENTS

 

Petrikovszki, R.,  K. Körösi and F. Tóth: Enemy as friend? – The possible beneficial effects of an artificial Meloidogyne-inoculation of tomato in a pot experiment

Lepres, L.A., E. Mergenthale, O. Viczián and F. Tóth: Monitoring the presence of Cacopsylla pruni (Scopoli, 1763) and its infection by “Candidatus Phytoplasma prunorum” in an apricot orchard in Heves county, Hungary

 

Pest management programmes

Kerek, M. and Z. Birkás: Pest management programme of greenhouse grown peppers

 

Botany

Solymosi, P.: Outlook to the European flora – plant species of snowy landscapes (III)

 

Chronicle

Györfy, B. and T. Vásárhelyi: Pollinator Day (10 March). A new day to celebrate nature protection

Solymosi, P.: Requiem for a destroyed living plant collection

Solymosi, P.: Biosphere Reserve in the Pacific Ocean  

 

In memoriam

Fónagy, A.: In memory of Dr. László Varjas

 

Marketing

Töröcsik, É.: A Basamid G takes all that is not wanted in the soil

 

Book  Review

Fazekas, I.: Gábor Pastorális, Kálmán Szeőke: Lepidoptera fauna of Vértes mountains

 

Legislation review from János Molnár

 

 

 


Sajtó megjelenések.További média megjelenésekVideó galériaPartner szervezetek