header


Növényvédelmi folyóirat


Tartalom  2018.  04. 

 

Címkép: Pajzsos viziboglárka (Ranunculus peltatus Schrank)

Fotó:  Solymosi Péter

 

TARTALOM

 

Molnár Béla Péter, Erdei Anna Laura, Szelényi Magdolna Olívia, Jósvai Júlia Katalin,

Rikk Péter, Vági Pál, Bognár Csengele és  Kárpáti Zsolt: A pontuszi tűzmoly (Duponchelia fovealis) szexferomonjának meghatározása

Pallos Péter, Jakab Jenő és Tuba Katalin: Egészségi vizsgálatok fiatal pannon cseresekben az Ikva-répce-síkon

Salamon Pál: Termesztett és vadon élő burgonyafélék vírusos betegségei és vírusai Magyarországon. 9. A beléndek mozaik vírus (Henbane mosaic virus, HMV) rezervoár gazdanövényei és patológiai változékonysága

Pethő Ágnes, Tóth Ágoston és  Szabó Yvonne: Az adalék- és segédanyagok felhasználása

 

Rövid közlemény

Solymosi Péter: Figyelemre méltó növénytársulás egy névtelen kerti-tóban a budapesti agglomerációban

 

Marketing

Hoffmann Péter: Sercadis® – rész helyett egész

           

Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól

 

 

COVER PHOTO: Pond water-crowfoot (Ranunculus peltatus Schrank)

Photo by:  Péter Solymosi

 

TABLE OF CONTENTS

 

Molnár, B.P.  A.L. Erdei, M.O. Szelényi, J.K. Jósvai, P. Rikk, P. Vági, Cs. Bognár and Zs. Kárpáti: Identification of the female-produced sex pheromone of the European pepper moth (Duponchelia fovealis)

Pallos, P., J. Jakab and K. Tuba: Health examination of young Pannon Turkey oak stands on the Ikva-répce plain

Salamon, P.: Virus diseases and viruses of cultivated and wild-growing Solanaceous plants in Hungary. 9. Reservoir host plants and the pathological variability of Henbane mosaic virus (HMV)

Pethő, Á., Á. Tóth and Y. Szabó: The use of adjuvants and co-formulants

 

Short communication

Solymosi, P.: Remarkable plant association in a nameless garden lake in Budapest agglomeration

 

Marketing

Hoffmann, P.: Sercadis® – the whole instead of a part

 

Legislation review from János Molnár

 


Sajtó megjelenések.További média megjelenésekVideó galériaPartner szervezetek