Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

Időszerű növényvédelmi teendők a közterületeken                                                           2022. évi 3. levél

► Április 5-én kihelyeztük a vadgesztenyelevél-aknázómoly csapdákat. Budapesten, Siklóson, Debrecenben, Maroslelén és Tanakajdon követjük az aknázómoly rajzását. Az adatokat szerdánként táblázatos formában feltesszük a szponzoraink honlapjára és az én oldalamra is.

A hideg, szeles időjárás ellenére nagy intenzitással indultak meg a molyok, a levelek kiterülése után kezdhetjük a permetezéseket. Az injektálásokat elkezdték a kollégák, folyamatosan haladnak a munkával. Az injektálásnál felhasznált növényvédő szerre a cégeknek, vállalkozóknak szükséghelyzeti engedélyt kell kérniük a NÉBIH-től. Tehát csak az ilyen engedéllyel rendelkező cégek, vállalkozók végezhetik a munkát.

► Szponzoraink segítségével felállítottuk azokat az előrejelző eszközöket is, melyekkel a legjelentősebb gyümölcskártevők rajzását követjük. A kollégák Budapestről, Budakalászról, Debrecenből, Siklósról, Marosleléről és Győrből keddenként küldik a fogási számokat. Kérem jelezzenek vissza, ha Önök is elérhetővé tennék a honlapjukon a hetente frissülő és a lakosságot feltehetően érdeklő aktuális információkat.

► A magyar kertek kedvelt fája a dió. Az elmúlt években néhol 100%-os kárt is okozott a nálunk 2012-ben megjelent nyugati dióburok-fúrólégy. Kétségbeesett levelek, hívások érkeztek a növényorvosokhoz, sokan már a fák kivágásán gondolkodtak. Az idei tavaszra talán megszületett a megoldás, kialakult a védekezés technológiája. Előadásokon, cikkekben ismertettük a bárki által megvásárolható csalogatóanyagot és úgy látom, hogy ezzel párhuzamosan az utcai diófák és azok a fafajok is az érdeklődés központjába kerültek, melyekről atkák, rovarok és gombák terjedhetnek be a közeli kertekbe. Miért permetezzek, ha az utcáról újra bejön a károsító? -szegezik nekem gyakran a kérdést. Több kérdést is felvet ez a probléma.

Milyen fajt, fajtát válasszunk a közterületre telepítésnél? Talán segít a Közterületi sorfák jegyzéke, 2022. táblázat, melyben kialakítottuk a „kertészeti termesztésben is gondot okozó károsító gazdanövénye” oszlopot. Érdemes folytatni a böngészést ugyanitt, a www.diszkerteszek.hu oldalon, mert még sok egyéb kiváló szakmai anyaggal találkozhatnak. (Reméljük, hogy nemsokára fényképes változatban is megszületik a 2022. évi jegyzék.)

-Ki permetezheti le a már termőkorban lévő utcai gyümölcsfákat? Kinek a kötelessége a növényvédelmi kezelés? Nincs az egész országra egységesen érvényes válasz. A jog nem követeli meg a növényorvos jelenlétét amennyiben az ingatlan tulajdonosa végzi el a permetezést. Ezt nem is lehetne betartani, betartatni. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján létrehozott, a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV.23.) FVM rendelet 6. §-ának a közterületi növényvédelemre vonatkozó pontjait olvashatják a keretben. (A két jogszabályban megtalálják a minket érintő legfontosabb előírásokat.)

-Hogyan lehetne biztosítani azt, hogy a lepermetezett gyümölcsből ne egyenek az arra sétálók? Ugyanis csak a konkrétan felhasznált növényvédő szerre megállapított élelmezés-egészségügyi várokozási idő letelte után lehetünk biztosak abban, hogy a terményben már nincs káros növényvédő szermaradvány. A már meglévő utcai gyümölcsfák esetében, talán érdemes lenne kidolgozni egy egyszerű útmutatást, arról, hogy milyen gyümölcsfajt, milyen szerrel, meddig szabad permetezni.

„(2) * Közterületen, lakott területrészen, üdülőterületen - ideértve az ott áthaladó vasúti pályatestet is -, közösségi célt szolgáló területen (így különösen oktatási, egészségügyi, szociális intézmények, vallási közösségek intézményeinek területén), házi kertben és jogszabály rendelkezése szerint az ingatlantulajdonos kezelésébe utalt közterületen kizárólag az engedélyokirat szerint, II. vagy III. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szerek használhatók fel.

(2a) * Közterületen, valamint közösségi célt szolgáló területen közterületi felhasználásra engedélyezett növényvédő szer a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarában (a továbbiakban: Növényorvosi Kamara) tagsággal (a továbbiakban: növényorvosi kamarai tagság) rendelkező szakirányító irányításával juttatható ki. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a jogszabály rendelkezése szerint az ingatlantulajdonos kezelésébe utalt közterületen végzett kezelésre.

(2b) * Növényvédő szer közterületen és közösségi célt szolgáló területen történő kijuttatásáról az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

(2c) * Autópálya, autóút, főút besorolású közutak és vasutak lakott területen kívüli szakaszai bármely forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel kezelhetők.”

Budapest, 2022. április 23.                       Jó egészséget, jó kertészkedést:                        Zsigó György, NMNK

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek