Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok!                                                                              2022. évi 3. felhívás

 

A hideg egy kis haladékot adott nekünk. Még nem ültethetjük a palántákat a szabad ágyásokba, a talajfertőtlenítéssel is ráérünk, mert még a mélyben telelnek a pajorok és a drótférgek. Egy kicsit pihenhetünk, olvashatunk. Két olvasnivalót ajánlok Önöknek.

 

Merre halad a növényvédelem? -kezdtem ezzel a kérdéssel az előző felhívást. Úgy tűnik, hogy a károsítók elleni harcban sokkal inkább az egészséges növény ellenálló képességében bízhatunk, mintsem az újabb növényvédő szerek megjelenésében.

Ebben a témában két országosan ismert szaktekintéllyel készített riportot ajánlok az érdeklődőknek. Jordán Lászlóval, a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi igazgatójával A helyes irány: minél kevesebb növényvédő szer címen készítettek riportot. A cím önmagáért beszél. Az európai tendenciákról Görög Róbertet, a Növényvédelmi Szövetség ügyvezető igazgatóját kérdezték. A Ki fizeti meg a növényvédő szerek kivonásának az árát? címen közölt cikkben a szerkivonások hatásairól, az illegális készítmények okozta kárról is elmondta a véleményét.

Abban mindketten megegyeztek, hogy a jövő útja az integrált növényvédelem, amely az idei évtől kezdve nemcsak ajánlott, hanem már kötelező is a hazai és az európai termelők számára. A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 8. melléklete rögzíti is az elveit. Azért mellékelem, mert így talán még érthetőbb lesz az integrált növényvédelem fogalma és mert a házikerteseknek is ezt az utat javaslom. De ahogy a fenti riportokból is kiderül, nincs is más lehetőségünk, mint a melléklet elveinek az átültetése a mi otthoni gyakorlatunkra. Az idei felhívások is ebben a szellemben készülnek.

 ► Jobban is kezdődhetett volna az év. Az enyhe tél nem gyérítette a károsítókat, most pedig kimondottan száraz és az átlagosnál hidegebb a tavaszunk.

Békéscsabáról és az érdi kutatóból is szomorú híreket kaptam,

20-30%-ban is elfagytak egyes kajszifajták rügyei. Kalmár Klementina küldte a Tardiff fajta barnuló rügyeiről készült fotót, a szomszédjában álló Bergerange fajták kibírták az éjszakai fagyokat. A csemeték vásárlásánál a fajta fagytűrőképességét is tisztázni kell. Fagyzugos kertbe különös gonddal kell kiválasztani a növényeket.

A nagyüzemi fagyvédelmi módszerek többsége nem alkalmazható a kis kertekben. Nedves avart, szalmabálát mi is égethetnénk, de a füstölés zavarná a szomszédokat és az önkormányzati rendeletek sem engedik meg. Ha már ki lennének nyitva a kerti csapok, akkor a fagyok érkezése előtt be lehetne öntözni a fák alatti talajt, mert a jó szerkezetű talajban a víz hőpufferként viselkedik. A feketén hagyott földfelszín több nappali hőt fogad be, éjszaka ez is védene egy bizonyos mértékig.

Sajnos a rügypattanás környékén jelentkező fagy ellen nincs tökéletes védelem, marad az előző évben kialakított jó kondíció. A virágok megvédése érdekében, a rügyfakadástól a virágzásáig már a kálium és a bórtartalmú lombtrágyákkal is permetezhetnek, ezek állítólag a levél nélküli vesszőkből is felszívódnak.

 

Egy széncinkefióka a fejlődése alatt 1000 hernyót is megeszik, hallottam David Attenborough egyik filmjében. Ne hagyjuk ki ezt a lehetőséget! A mesterséges odúkról minden fontosat megtudhatnak a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A leggyakrabban használatos a B típusú odú, mely alkalmas széncinege, csuszka, mezei veréb, légykapók és nyaktekercs számára. Megvásárolható vagy az unokával közösen is elkészíthető a leírásnak megfelelően. Máris ki lehet akasztani az ajánlott magasságba.

 

Budapest, 2021. március 22.          Jó egészséget és jó kertészkedést kívánok:                  Zsigó György, NMNK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. melléklet a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelethez *                                                                                                                                       2022. évi 3. felhívás melléklete

Az integrált növényvédelem általános elvei

1. A károsítók megjelenésének megelőzésére vagy azok mennyiségének gazdasági kárt okozó szint alá szorítására a biológiai, biotechnikai, agrotechnikai, mechanikai, fizikai és kémiai védekezési eljárások, illetve ezek technológiai rendszereinek felhasználása során elsősorban az alábbi eszközök alkalmazandók:

1.1. megfelelő, a kultúrnövény optimális fejlődését biztosító, a károsítók elleni kompetícióját elősegítő agrotechnikai elemek,

1.2. *  rezisztens vagy toleráns növényfajták alkalmazása azoknál a növényfajoknál, ahol ez technológiailag indokolt; fémzárolt vetőmagok és ellenőrzött szaporítóanyagok használata,

1.3. *  talajvizsgálatra, vagy a növény tápanyag szükségletére alapozott tápanyag-utánpótlás, szükség szerint talajjavítás és a talaj optimális nedvességtartalmát biztosító eljárások alkalmazása,

1.4. a károsítók elterjedésének megakadályozása a gépek, berendezések, öntözőcsatornák rendszeres tisztításával,

1.5. a gyomnövények, kártevők és kórokozók természetes ellenségeinek és a hasznos, valamint a növénytermelés szempontjából veszélyt nem jelentő élő szervezetek fokozott védelme és erősítése megfelelő növényvédelmi intézkedésekkel vagy a termelőhelyeken belül és kívül ökológiai infrastruktúrákkal a természetes ökoszisztémák védelmének figyelembevételével.

2. A károsítókat megfelelő módszerekkel és rendelkezésre álló eszközökkel folyamatosan figyelni kell. A megfelelő eszközök közé tartoznak a helyszínen végzett megfigyelések, tudományosan megalapozott előrejelzési és korai diagnosztikai rendszerek, továbbá szakirányító javaslatainak felhasználása.

3. A termelő, szükség szerint folyamatos táblaszintű és károsító előrejelzés (monitoring) eredményei alapján, illetve szakirányító igénybevételével eldönti, kell-e érdemi intézkedést alkalmazni, és ha igen, mikortól, továbbá milyen növényvédelmi kezelésre van szükség. A károsítók esetében a kezelési döntés meghozatalakor figyelembe kell venni a konkrét területekre, a terményekre, és a sajátos éghajlati és időjárási viszonyokra meghatározott, tudományosan megalapozott károsítási küszöbértékeket.

4. A kémiai védekezési módokkal szemben előnyben kell részesíteni a megfelelő hatékonyságot nyújtó környezetbarát biológiai, fizikai és más nem kémiai módszereket, továbbá figyelembe kell venni a károsítók természetes ellenségeinek korlátozó szerepét.

5. A felhasznált növényvédő szereknek a védekezéssel elérni kívánt célnak leginkább megfelelőnek kell lenniük és a lehető legkevesebb mellékhatással kell járniuk az emberi egészségre, a nem célszervezetekre és a környezetre.

6. *  A növényvédő szert felhasználónak a növényvédő szerek használatát és az egyéb beavatkozási formákat a szükséges szinten kell tartania. Az engedélyezett dózishatárok figyelembevételével a felhasználónak törekednie kell a lehető legalacsonyabb, még hatékony dózis használatára, annak érdekében, hogy elkerülje a rezisztencia kialakítását. A felhasználónak a kezelések számát úgy kell megválasztani, hogy a károsítók gazdasági kártételi küszöb alá szorításához szükséges minimális kezelési számot alkalmazza. Károsítók foltszerű előfordulása esetén lehetőség szerint foltkezelést kell alkalmazni, figyelembe véve, hogy a növényzetben a kockázati szintnek elfogadhatónak kell lennie, és nem szabad növelni annak kockázatát, hogy a károsítók populációi rezisztenssé váljanak.

7. A növényvédelmi technológia kialakítása során figyelemmel kell lenni a rezisztencia kialakulásának megelőzésére.

8. Az adott évi növényvédelmi technológia, illetve a szükséges növényvédelmi intézkedések megtervezése során figyelembe kell venni az előző évi növényvédelmi intézkedések hatékonyságával kapcsolatos tapasztalatokat.

Megállapította: 45/2021. (XII. 1.) AM rendelet 16. §, 1. melléklet 1. Hatályos: 2021. XII. 16-tól.

Megállapította: 45/2021. (XII. 1.) AM rendelet 16. §, 1. melléklet 1. Hatályos: 2021. XII. 16-tól.

 

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek