Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

NÖVÉNYVÉDELEM c. folyóirat tartalom 2023 ÁPRILIS


TARTALOM

Varjas Virág, Szilágyi Sámuel és Lakatos Tamás: A mandula antraknózisa (Colletotrichum nymphaeae) Magyarországon 144              

Göcző Gábor: Távérzékelt adatok elemzése a precíziós gyomszabályozás vonatkozásában  152

 

Technológia

Szabó Árpád és Vörös Géza: A szőlő növényvédelme I.: kártevők                 157

 

A Magyar Növényvédelmi Társaság Díszoklevéllel kitüntetettjei 2023-ban

Bagyinka Tamás  179                                        

Maráczi László  180                                            

Molnár László  182                                             

Török Ferenc  183                                             

 

Krónika

Fekete Zoltán és Kovács Csilla: BASF almavédelmi konferencia Nyíregyházán           184

 

Marketing

Bayer Crop Science: Tűzelhalás ellen védekezni virágzáskor? Természetesen!          186

 

Megemlékezés

Király Lóránt: In Memoriam Dr. Süle Sándor (1943–2023)                188

 

Folyóiratunk múltjából

Eke István: Korabeli témák, mai aktualitások 189

 

Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól   191

 

 

CONTENT

Varjas, V., S. Szilágyi and T. Lakatos: Almond anthracnose caused by Colletotrichum nymphaeae
in Hungary 144                                            

Göcző, G.: Analysis of remotely sensed data for precision weed control   152

 

Pest management programme

Szabó, Á. and Vörös, G.: Plant protection of grapevine I.: animal pests       157

 

Awarded with the Certificate of Merit by the Hungarian Plant Protection Society in 2023

Tamás Bagyinka  179                                        

László Maráczi 180                                             

László Molnár  182                                             

Ferenc Török  183                                             

 

Chronicle

Fekete, Z. and Cs. Kovács: BASF apple protection conference in Nyíregyháza         184

 

Marketing

Bayer Crop Science: Protecting against fire blight during flowering? Naturally!          186

 

In Memoriam

Király, L.: Dr. Sándor Süle (1943–2023)       188

 

 

From the past of our journal

Eke, I.: Topics of the past, topicalities today 189

 

Legislation review from János Molnár      191

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek