Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

NÖVÉNYVÉDELEM c. folyóirat tartalom 2022 JÚLIUS


TARTALOM NÖVÉNYVÉDELEM 2022 JÚLIUS

Varjas Virág, Izsépi Ferenc, Tóth Tímea, Szilágyi
Sámuel, Francesco Desiderio
és Vajna László: A mandula új kórokozója (Diaporthe amygdali) az őszibarackot is károsítja – fungicid hatásvizsgálat az eredményes védekezésért  289    

Csótó András Baranyi Dániel, Szakadát Gyula és Sándor Erzsébet: A fajták és egyes környezeti tényezők hatása a szőlő fertőző tőkepusztulás előfordulására: megfigyelések az Egri borvidék epidemiológiai felmérése alapján 297     

Papp Márk, Szabó Barbara és Turóczi György: Biokontroll mikroorganizmusok közötti kölcsönhatások vizsgálata 306        

Kőhegyi Máté, Hári Katalin, Szabó Árpád, Pénzes Béla és Fail József: Az ázsiai márványospoloska (Halyomorpha halys) (Stål 1855) ökológiája és a védekezés lehetőségei                          312

 

Krónika

Molnár János: Tudósítás az Agrárkemizálási Társaság 128. üléséről            328

 

 

Megemlékezés

Solymosi Péter: Emlékeim Prof. Dr. Terpó  András­ról (1925–2015)                330

 

Folyóiratunk múltjából

Eke István: Tarka válogatás  336

 

Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól 335             

 

Könyvismertetés

Hirka Anikó: Habitat-fák és holtfa az erdőben                 B4

 

 

TABLE OF CONTENTS

Varjas V., F.  Izsépi, T. Tóth, S. Szilágyi, F.
Desiderio
and  L. Vajnaa: The new pathogen of almond (Phomopsis amygdali, teleomorph: Diaporthe amygdali) causes constriction disease of peach in Hungary – in vitro research in the effect of fungicides on the pathogen 289       

Csótó A., D. Baranyi, G. Szakadát and E. Sándor: The effect of varieties and certain environmental factors on the occurrence of grapevine trunk diseases - observations based on the epidemiological survey of the Eger wine region 297            

Papp, M., B. Szabó  and Gy. Turóczi : Interactions of various biocontrol microbes 306

Kőhegyi, M., K. Hári, Á. Szabó, B. Pénzes and J. Fail: The ecology of the brown marmorated stink bug and its integrated pest management  312

 

Cronicle

Molnár, J.: Report on 128th Session of the Agrochemical Society of the Hungarian Association of Agricultural Sciences (MAE) 328               

 

In memoriam

Solymosi, P.: My memories of Prof. Dr. András Terpó (1925–2015)                330

 

From the past of our journal

Eke, I.: Diverse selection 336

 

Legislation review from János Molnár  335       

 

Book review

Hirka, A.: Habitat trees and deadwood in forests  B4

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek

https://www.traditionrolex.com/23
https://www.traditionrolex.com/23