Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

NÖVÉNYVÉDELEM c. folyóirat tartalom 2021 JÚLIUS


TARTALOM NÖVÉNYVÉDELEM 2021 JÚLIUS

Husz Bendegúz Károly, Körösi Katalin és Turóczi György: Mandula (Amygdalus communis L.) és mogyoró (Corylus avellana L.) termésén előforduló, mikotoxin termelésre képes penészgombák              279

Koncz László Sándor, Kiss Anna, Ladányi Márta, Petróczy Marietta, Palkovics László és Nagy Géza: Algatartalmú növénykondicionálók közvetett hatása a Cytospora leucostoma kórokozóra 287          

Ujhegyi Nikolett, Mikó Zsanett, Hettyey Attila és Bókony Veronika: Növényvédő szerek ökotoxikológiai vizsgálata hazai kétéltűeken 297

 

Technológia

Pethő Ágnes: Miért érdemes egyszerű anyagokat alkalmazni a növényvédelemben? 305

 

Régi fajták  – újragondolva

Milotay Péter: Örökség-, táj- és házikerti fajták, régi paradicsomok, élvezeti értékük, kártevőkkel és kórokozókkal szembeni ellenállóságuk 309

 

Kitüntetés

Szeöke Kálmán: Dr. Pálmai Ottó az Év Agrárembere és az Év Növényvédőse 2020-ban              317

T.M., T.I. és T.j.: Az Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozatának kitüntetettje Dr. Voigt Erzsébet 319              

 

Krónika

Molnár János: Az Agrárkemizálási Társaság – a COVID-19 járvány miatt elővigyázottságból  a korábban elhalasztott – 123. Ülését most megtartotta                                              321

Solymosi Péter: Régi utazások  ígézete  7: A szakrális monolit 323

 

Folyóiratunk múltjából

Eke István: Ami – anno – a folyóiratunkból kimaradt 324

 

Könyvismertetés

P.L.: Zootaxonómia – az állatvilág sokfélesége               B4

 

 

Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól 326

 

     

TABLE OF CONTENTS

Husz, B.K., K. Körösi and Gy. Turóczi: Potentially mycotoxin producing fungi on the seeds of almond (Amygdalus communis L.) and hazelnut (Corylus avellana L.)                                 279

 

Koncz, L.S., A. Kiss, M. Ladányi, M. Petróczy, L. Palkovics and G. Nagy: Indirect effects of algae-containing plant conditioners on Cytospora leucostoma                                                287

 

Ujhegyi, N., Zs. Mikó, A. Hettyey and V. Bókony: Effects of pesticides on endangered amphibians in Hungary 297

 

Pest management programmes

Pethő, Á.: Why is it worthy applying basic substances in plant protection? 305

 

Old varieties – with a new approach

Milotay, P.: Heirlooms, landraces, home garden- and old tomato varieties, their delicacy value and resistance to pests and diseases 309  

 

Award

Szeőke, K.: Dr. Ottó Pálmai, winner of category Plant Protection of Agri People the Year 2020 317

T.M., T.I and T.J.: Silver Tree of Life Memorial Plaque: Dr. Erzsébet Voigt    319

 

Chronicle

Molnár, J.: The Agrochemical Society of Hungarian Association of Agricultural Sciences (MAE) held its 123rd Session postponed due to precautions for the COVID-19 pandemic 321           

Solymosi, P.: Under the spell of old travels 7: Sacral monolith       323

 

From the past of our journal

Eke, I.: Left out from “Anno” reviews 324         

 

 

Book review

P. L.: Zootaxonomy – the diversity of the animal kingdom            B4

 

Legislation review from János Molnár      32

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek