Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

NÖVÉNYVÉDELEM c. folyóirat tartalom 2021 FEBRUÁR


NÖVÉNYVÉDELEM c. folyóirat tartalom 2021 FEBRUÁR

Fodor Attila, Palkovics László és Végh Anita: Tények a leanderrákról hazánkban          49

 

Régi fajták  – újragondolva

Varga Jenő, Halász Adrienn és Kollányi Gábor: Régi bogyós gyümölcsű fajták             55

 

Krónika

Solymosi Péter: Régi utazások igézete: 2. Korzika             62

 

A Magyar Növényvédelmi Társaság kitüntetettjei 2020-ban

Papp László                                                       64

Haltrich Attila                                                    66

Mezőfi László                                                     69

Kölber Mária                                                     70

Csótó András                                                     72

Szabó Roland                                                    73

Szabó Rita                                                         76

 

A Dr. Szelényi Gusztáv Emlékére Alapítvány kitüntetettje 2020-ban

Páll-Gergely Barna                                           78

 

A Magyar Növényvédelmi Társaság Nagy Bálint Emlékérmével kitüntetettje 2021-ben

Szász Árpád                                                       79

 

A Magyar Növényvédelmi Társaság Oklevelével kitüntetettek 2021-ben

Böszörményi Ede                                               82

Hartmann Ferenc                                              83

Kováts Zoltán                                                    84

Solymosi Péter                                                   86

 

Marketing

BASF: Revycare® a jövő kihívásaira fejlesztve, a ma gazdáinak!   88

 

Folyóiratunk múltjából

Eke István: Ma is működő biológiai védekezési módszerek            90

 

Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól                 91

 

 

TABLE OF CONTENTS

Fodor, A., L. Palkovics and A. Végh: Facts of oleander cancer in Hungary    49

 

Old varieties – with a new approach

Varga, J., A. Halász A. and G. Kollányi: Old small fruit varieties       55 

 

Chronicle

Solymosi, P.: Under the spell of old travel 2  Corsica       62

 

Awarded by the Hungarian Plant Protection Society in in 2020

László Papp                                                       64

Attila Haltrich                                                    66

László Mezőfi                                                     69

Mária Kölber                                                     70

András Csótó                                                     72

Roland Szabó                                                    73

Rita Szabó                                                         76

 

Awarded by the Foundation in memory of dr. Gusztáv Szelényi in 2020

Barna  Páll-Gergely                                          78

 

Awarding the Nagy Bálint Commemorative Medallion 2021

Árpád Szász                                                       79

 

Awarded by the Hungarian Plant Protection Society in 2021 

Ede Böszörményi                                               82

Ferenc Hartmann                                              83

Zoltán Kováts                                                    84

Péter Solymosi                                                   86

 

Marketing

BASF: Revycare® – innovation driven by the challenges of the future for today’s farmers!       88

 

From the past of our journal

Eke, I.: Biological control methods working even in our days      90

 

Legislation review from János Molnár            91

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek