Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

NÖVÉNYVÉDELEM c. folyóirat tartalom 2020 SZEPTEMBER


TARTALOM 2019 SZEPTEMBER

Tóth Miklós, Voigt Erzsébet és Jósvai Júlia Katalin: Gyapottok-bagolylepkék (Helicoverpa armigera Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) európai populációjának szabadföldi válasza szintetikus (Z)-9-tetradecenálra, a nemrégiben azonosított harmadik feromon komponensre           393

Szabó Barbara, Turóczi György, Fejős Andrea, Pálinkás Zoltán és Körösi Katalin: Szemes cirok termésen megjelenő mikotoxin termelő gombák 398                                                                      

Arnóczkyné Jakab Dóra, Szanyi Szabolcs és Nagy Antal: Az olasz sáska (Caelifera: calliptamus italicus Linnaeus, 1758) – újra cél­keresztben?      405                                                                      

Fazekas Klaudia, Szelényi Magdolna Olívia, Erdei Anna Laura, Rikk Péter, Tóth Ferenc, Koczka Noémi és Molnár Béla Péter: Illóolajok elektrofiziológiai aktivitásának összehasonlító elemzése a tarka- és a nyerges szőlőmolynál          412

 

Rövid közlemény

Bodor János: A selyemmirtusz-levéltetű Tinocallis kahawaluokalani első magyarországi észlelései            422

Sári-Barnácz Fruzsina Enikő, Szalai Márk, Barnácz Fanni Mária és Kiss József: Adatgyűjtés precíziós mezőgazdasághoz – műholddal megfigyelt vegetációs indexek a növényvédelemben 424

 

Régi fajták – újragondolva 

Varga Jenő, Iváncsics József és Pólyáné Hanusz Borbála: Régi körte fajták     427

 

Köszöntő

Haltrich Attila: Dr. Bodor János 80 éves     434               

 

Krónika

Balázs Klára: A Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány 2020. évi díjazottjai     436         

 

Megemlékezés

Dormannsné Simon Erzsébet: Dr. Ilovai Zoltán szakmai méltatása    438         

 

Folyóiratunk múltjából

Eke István: Szemle                                         439

 

Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól               440

 

TABLE OF CONTENTS

Tóth, M.,  E. Voigt and J. K. Jósvai: Field responses in a European population of Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) to synthetic (Z)-9-tetradecenal, a recently identified third pheromone component 393

Szabó, B., Gy. Turóczi, A. Fejős, Z. Pálinkás and K. Körösi: Mycotoxin producing fungi in sorghum seed  398

Arnóczkyné Jakab, D., Sz. Szanyi and A. Nagy. Italian locust (Caelifera: Calliptamus italicus Linnaeus, 1758) – in crosshairs again?       405         

Fazekas, K., M. O. Szelényi, A. L. Erdei, P. Rikk, F. Tóth1, N. Koczka and B. P. Molnár: Comparative electrophysiological analysis of essential oils on tortricid grapevine moths                412               

 

Short communication

Bodor, J.: First new records of Tinocallis kahawaluokalani /Kirkaldy/) on Lagerstroemia in Hungary 422

Sári-Barnác F.E.,  M. Szalai F.M. Barnácz, and J. Kiss: Collecting data to precision agriculture – vegetation indices obtained by remote sensing in plant protection                                  424

 

Old varieties – with a new approach

Varga, J., J.Iváncsics and B. Pólyáné Hanusz: Old pear cultivars      427         

 

Greetings

Haltrich, A.: Dr. János Bodor is 80 years old 434           

 

Chronicle

Balázs, K.: Awards in 2020 for Environmentally Friendly Plant Protection   436         

 

In memoriam

Dormannsné, E. Simon: Appreciating Dr. Zoltán Ilovai’s professional career                438         

 

From the past of our journal

Eke, I.: Review                                               439

 

Legislation review from János Molnár          440

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek