Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

NÖVÉNYVÉDELEM c. folyóirat tartalom 2020 OKTÓBER


TARTALOM NÖVÉNYVÉDELEM 2020 NOVEMBER

 

Posta Katalin: Igazgatói köszöntő                489

Várallyay Éva: 30 év növényvirológiai kutatásai az MBK-ban (1990–2020)   491

Kontra Levente, Demián Emese, Jaksa-Czotter Nikoletta, Fábián Richárd, Lázár János és Várallyay Éva: Szőlő vonalas mintázottság (GLPV) – nagy-áteresztőképességű szekvenálással egy 30 éve leírt vírus nyomában         501

Auth Mariann és Szádeczky-Kardoss István: A kór­okozókkal szembeni Pelota multirezisztenciagén szerepe a növényi hőtűrésben     507         

Salamon Pál, Hajnik Lilla és Szabó Zoltán: Vírus­betegségek előfordulása édesburgonyán (Ipomoea batatas) és diagnosztizálásuk első adatai Magyarországon                                           518

Baráth Dániel, Jaksa-Czotter Nikoletta, Varga Tünde és Várallyay Éva: Őszibarackfák vírus­diagnosztikai vizsgálata kis RNS-ek szekvenálásával                                                                        523

 

Folyóiratunk múltjából

Eke István: Örök probléma, avagy: a probléma örök        533

 

Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól          535

                                                                             

 

TABLE OF CONTENTS

Posta, K.: Director’s greetings                      489

Várallyay, É.: Thirty years’ research in plant virology at ABC (1990–2020) 491         

Kontra I., E. Demián, N. Jaksa-Czotter, R. Fábián, J. Lázár and É. Várallyay: Grapevine line pattern (GLPV) – using high-throughput sequen­cing for sequencing a virus described 30 years ago 501            

Auth, M.  and I. Szádeczky-Kardoss: The Pelota multiresistance gene and its role in plant heat tolerance                507

Salamon, P., L. Hajnik and Z. Szabó: Occurrence of virus diseases on sweet potato (Ipomoea batatas) and first data on their diagnosis in Hungary                                                                         518

Baráth, D., N. Jaksa-Czotter, T. Varga and É. Várallyay: Virus diagnostics of peach trees with small RNA sequencing           523         

 

From the past of our journal

Eke, I.: The eternal problem or: the problem is eternal    533         

 

Legislation review from János Molnár          534

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek