Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

NÖVÉNYVÉDELEM c. folyóirat tartalom 2020 MÁJUS


TARTALOM NÖVÉNYVÉDELEM 2020 MÁJUS

Kontschán Jenő, Kiss Enikő és Ripka Géza: Új adatok levélbolhák (Insecta: Psylloidea) hazai előfordulásaihoz                                            197

Bihaly Áron Domonkos, Kovács-Hostyánszki Anikó, Szalai Márk és  Sárospataki Miklós: Börzsöny környéki almagyümölcsösök és természetközeli élőhelyek művészméh (Mega­­chilidae) közösségeinek vizsgálata                                                        203

Jaloveczki Boglárka és Tóth Zoltán: Antropogén eredetű környezeti változások hatása a beporzókra, különös tekintettel a neonikotinoid növényvédő szerekre                                  214

 

Rövid közlemény

Kolozsváriné Nagy Judit, Bozsó Zoltán, Szatmári Ágnes, Süle Sándor, Szabó Zoltán, Király  Lóránt és Schwarczinger Ildikó: A Xantho­mo­nas arboricola pv. pruni első hazai azonosítása mandulán                                                                           222

 

Régi fajták – újragondolva

Surányi Dezső: Régi meggyfajták                         226

 

Krónika

Jordán László: I. Hazai Rizs Növényvédelmi Konferencia: 2020. március 12.         231

Szabó Roland: A litorális termőhelyek növényvédelmi kihívásai, különös tekintettel az Oryza és Zizania genusokra, avagy az I. Hazai Rizs Növényvédelmi Konferencia margójára   233

Solymosi Péter: Háttérbe szorult zöldségnövény a Tragopogon porrifolius L.              5/B4

 

 

Megemlékezés

Csörnyei Lászlóné és Gara Sándor: dr. Frank József:  1936–2020               237

Dancsházy Zsuzsa: Tusnádi Csaba Károly (1954– 2020)          238

 

 

Folyóiratunk múltjából

Eke István:  A növényvédelmi törvények és jogszabályok” rovat az indulástól fontos része a lapnak                                                                           241

 

Könyvismertetés

Körösi Katalin: Nick Birch és Travis Glare (szerk.): Biopeszticidek a fenntartható mezőgazda­ságért                                                                         5/B4

 

Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól                      242

 

 

 

 

TABLE OF CONTENTS

Kontschán, J., E. Kiss and G. Ripka: New data on the occurrence of jumping plant lice (Insecta: Psylloidea) in Hungary                                 197

Bihaly, A. D., A. Kovács-Hostyánszki, M. Szalai and M. Sárospataki: Investigation of Mega­chilid (Megachilidae) communities in apple orchards and semi-natural habitats around Börzsöny Mountains                                                       203

Jaloveczki, B.  and Z. Tóth: The effects of antropogenic environmental changes on pollinators, with special regard to neonicotinoids                 214

 

 

Short  communation

 Kolozsváriné, J. Nagy, Z. Bozsó, Á. Szatmári, S. Süle, Z. Szabó, L. Király and I. Schwarczinger: First identification of Xanthomonas arboricola pv. pruni on almond in Hungary         222          

 

 

Old varieties – with a new approach

Surányi, D.: Old sour cherry varieties                 226

 

Chronicle

Jordán, L.:  First Hungarian conference on Rice Pest Management: 12 March 2020             231

Szabó R.: Plant protection challenges of growing at littoral sites, in particular regarding genera Oryza and Zizania, or comments on the margin of the First Hungarian conference on Rice Pest Management                                                          233

Solymosi, P.: Salsify (Tragopogon porrifolius L.), a neglected vegetable plant           5/B4

 

In memoriam

Csörnyei, L-né and S. Gara: dr. József Frank: 1936–2020        237

Dancsházy, Zs.: Károly Csaba Tusnádi (1954–2020)                238

 

 

From the past of our journal

Eke, I.:  The section ‘Plant protection acts and rules’ is an important part of the journal        241

 

 

Book review

Körösi, K.: Nick Birch and Travis Glare (eds.): Biopesticides for sustainable agriculture       5/B4         

 

 

Legislation review from János Molnár                242

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek