Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

NÖVÉNYVÉDELEM c. folyóirat MEGRENDELŐ és tartalom 2021 DECEMBER


MEGRENDELŐ - letölthető ide klikkelve - MS WORD FORMÁTUM

TARTALOM Növényvédelem c. folyóirat

2021 DECEMBER

 

Tuba Katalin, Balogh Kristóf, Vörös-Torma Szilvia, Jakab Jenő és Kelemen Géza: Magas kőrisek (Fraxinus excelsior L.) újabb erdővédelmi problémái 511   

Vizi Ramóna, Kiss József, Turóczi György, Dobra Nóra és Pálinkás Zoltán: Őszi káposztarepce hibridek termésének mennyiségi és minőségi változása fehérpenészes betegség hatására 521

Varjas Virág, Bujdosó Géza, Lakatos Tamás, Tóth Tímea és Kovács Csilla: Diótermés antraknózisát okozó colletotrichum fioriniae és colletorichum godetiae gombafajok előfordulása hazai dióültetvényekben 530      

Krüzselyi Dániel, Ott G. Péter, Bakonyi József  és  Móricz M. Ágnes: Idegen invazív gyomnövények felhasználási lehetőségei a növényvédelemben 538

 

Botanika  

Solymosi Péter: Kitekintés az európai flórára – havasi tájak növényfajai (vi.)         548

 

Krónika

Molnár János: Tudósítás az Agrárkemizálási Társaság 126. üléséről            550

 

Megemlékezés

Haltrich Attila: Megemlékezés és emlékfa ültetés dr. Vétek Gábor tiszteletére         551

 

Folyóiratunk múltjából

Eke István: Ha már Karácsony... 553

 

Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól 554     

 

Tartalomjegyzék 2021               555

 

TABLE OF CONTENTS

Tuba, K., K. Balogh, Sz. Vörös-Torma, J. Jakab  and G.  Kelemen: New plant protection problems on European ash (Fraxinus excelsior L.)            551

Vizi, R., J. Kiss, Gy. Turóczi, N. Dobra and Z. Pálinkás: Quantitative and qualitative changes in the yield of winter oilseed rape hybrids due to white rot         521

Varjas, V., G. Bujdosó, T. Lakatos, T. Tóth and Cs. Kovács: Occurrence of fungal species Colletotrichum fioriniae and Colletotrichum godetiae causing anthracnose in Hungarian plantations of English (Persian) walnut 530    

Krüzselyi, D., P. G. Ott, J. Bakonyi and Á. M. Móricz: Possible uses of invasive alien weeds in plant protection  538                                                     

 

Botany

Solymosi, P.: Outlook to the European flora – plant species in Alpine landscapes (VI)        548

 

Chronicle

Molnár, J.: Report from the 126th Session of the Agrochemical Society       550

 

In memoriam

Haltrich, A.: Commemorating and planting a memorial tree in honour of dr. Gábor Vétek 551

 

From the past of our journal

Eke, I.: If it is Christmas...           553

 

Legislation review from János Molnár        554

 

Table of contents 2021               555