Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

Növényvédelem 2019. novemberi számának tartama


TARTALOM NÖVÉNYVÉDELEM 2019 NOVEMBER

Jaloveczki Boglárka és Tóth Zoltán: Az integrált növényvédelem populációbiológaiai alapjai: az Allee-hatás

473

 

Rövid közlemény

Solymosi Péter: A mediterrán flóra veszélyeztetett faja a sárkánykontyvirág (Dracunculus vulgaris Schott) 478

 

Szemlecikk 

Molnár Orsolya, Németh Z. Márk, Horváth N. Áron, Matolcsi Fruzsina, Kovács M. Gábor és Pintye Alexandra:  A növénykórokozó gombák DMI-fungicidekkel szembeni rezisztenciájának molekuláris biológiai háttere               480

 

Régi fajták – újragondolva

Hajdu Edit: Régi borszőlőfajták                   493

 

Megemlékezés

Kovács M. Gábor és Kiss Levente: Száz éve született Ubrizsy Gábor, 90 éve Vörös József – új gombafajok őrzik emléküket   506

Ambrus Árpád: Dr. Győrfi László (1949.06.25–2019.09.23)               

 

Krónika

Molnár János: Az Agrárkemizálási Társaság a 121. ülését tartotta  508

 

Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól               510

 

Könyvismertetés

Szél Győző: Egy álom megvalósult. Vig Károly (2019): A rovartani kutatások története Magyarországon. A kezdetektől a Magyar Entomológiai Társaság alapításáig                              512

Keszthelyi Sándor: Zoocidek a növényvédelem szolgálatában. Rovar-, atka- csiga és rágcsálóirtó készítmények bemutatása B3

 

 

TABLE OF CONTENTS

Jaloveczki Boglárka and Tóth Zoltán: Population biological basis of integrated pest management: the Allee-effect                473          

 

Short communication

Solymosi Péter: The endangered species of the Mediterranean flora is Dracunculus vulgaris Schott         478

 

Review

Molnár, O., M. Z. Németh, Á. N. Horváth, F.
 Matolcsi, G. M. Kovács
 and A. Pintye:  The molecular biological background of DMI fungicide resistance in plant pathogenic fungi           480

 

Old varieties – with a new approach 

Hajdu, E.: Old wine grape varieties             493

 

In memoriam

Kovács M. G. and L. Kiss: Gábor Ubrizsy was born hundred years ago; József Vörös ninety years ago – new fungal species preserve their memory                                                    506

Ambrus ÁrpádDr. László Győrfi (1949.06.25–2019.09.23)              508

 

Chronicle

Molnár J.: The Agrochemical Society of Hungarian Association of Agricultural Sciences (MAE) held its 121st Session      508          

 

Legislation review from János Molnár          510

 

Book review

Szél, Gy.: A dream has come true. Károly Vig (2019): The history of entomological research in Hungary.

From the beginning to the foundation of the Hungarian Entomological Society       512

 

Keszthelyi, S.: Zoocides serving for plant protection. Introducing insecticides, acaricides molluscacides and rodenticides             B3

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek