Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

Növényorvosok és Gazdálkodók figyelmébe!


Növényorvosok és Gazdálkodók figyelmébe!

A Növényorvosi Kamara közleménye a permetező gépek műszaki felülvizsgálatáról.

 

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara önkéntesen igénybe vehető ajánlata minden magyar gazda részére permetező gépe műszeres műszaki felülvizsgálatára.

 

Európai Uniós jogszabály szerint a tagállamokban a permetező gépeknek legkésőbb 2016. november 26. napjáig műszaki felülvizsgálaton kell átesniük. E dátumot követően az EU területén csak sikeres műszaki felülvizsgálaton átesett permetező gépeket lehet növényvédelmi tevékenységre használni. A magyar jogi szabályozás 2016.10.28-ig egyértelműen rendelkezett a műszaki felülvizsgálat minden részletéről. Ekkor azonban a növényvédelmi tevékenységet szabályozó 43/2010. FVM rendelet módosításra került, és jelenleg hatályos formájában csak arról rendelkezik, hogy a növényvédelmi szolgáltatás és árutermelés során használt növényvédelmi gépeken - a kézi, illetve háti növényvédelmi berendezések kivételével - háromévente időszaki felülvizsgálatot kell végezni. Nem rendelkezik azonban a felülvizsgálat szempontjairól, megvalósításának részleteiről.

A rendelet a módosítás előtt az EU elvárásainak és az EU területének túlnyomó többségén követett gyakorlatnak megfelelően igényes műszeres felülvizsgálatot írt elő. A jogszabály alkotó várhatóan egy következő jogszabály módosításban rendelkezik a felülvizsgálat magyarországi módjáról, vagyis arról, hogy mi lesz a gazdák kötelezettsége e téren. A hírek szerint egy alapvetően szemrevételezéssel történő, vagy igen egyszerűsített, manuális méréseken alapuló, minőségbiztosítással nem rendelkező kötelező felülvizsgálat bevezetése várható.

 

Szakmai álláspontok szerint egy szemrevételezéssel végzett felülvizsgálat nagy valószínűséggel nem fog megfelelni a minden tagállamra kötelező Európai Uniós jognak és az ide vonatkozó nemzetközi szabványoknak. Ennek következtében az EU részéről kifogás várható, ami később esetleges pénzügyi szankciók formájában jelentős károkat is okozhat a magyar gazdáknak.

El kell mondani, hogy az élelmiszer-biztonság mai korunk egyik kiemelt fontosságú kihívása, amelyben, az egészséges növényi termékek előállításának kulcsszerepe van. A növényvédő szerek szakszerű és megfelelő műszaki állapotú permetező géppel történő kijuttatása meghatározó a növényvédő szer hatóanyag-maradék mentes, tehát fogyaszthatóság szempontjából biztonságos növényi termékek előállításában. Jól beállított növényvédő gépekkel jelentősen csökkenthető a környezeti terhelés, a természetkárosítások, gyom- és egyéb károsító rezisztencia kialakulások esélye, csökkenthető a felhasznált növényvédő szer mennyisége, ezáltal akár jelentősen csökkenthető a növényvédelem költsége is. Mindezek mellett számítani kell arra is, hogy a nem vizsgált, illetve nem az európai szabványokban leírtak alapján vizsgált növényvédő gépekkel előállított termékek a jövőben komoly piaci hátrányokat is szenvedhetnek, hiszen a piaci szereplők egyre határozottabban megkövetelik az oda kerülő növényi termékek biztonságos előállításának nyomon követhető igazolását, ennek részeként a permetező gép EU-s szabványoknak megfelelő műszaki felülvizsgálatát igazoló hivatalos tanúsítványt. Éppen ezért számos nyugati piacokra termelő magyar gazdálkodó már évek óta Ausztriába viszi permetező gépét műszaki felülvizsgálatra, hogy megfelelhessen vevői elvárásainak.

 

Fontos, hogy az élelmiszer-biztonság szót ne csak jól hangzó, de valójában üres szlogenként használjuk Magyarországon, hanem komolyan tegyünk is érte! Ennek a növényvédelem részéről egyik fontos tartalmi eleme a megfelelő színvonalú műszeres felülvizsgálaton átment jól szóró permetező gép. Szemrevételezéses felülvizsgálattal nem lehet biztosítani az előbbiekben leírt igényeket kielégítő műszaki színvonalú permetező gépet, vagyis a megfelelően igazolható élelmiszer-biztonsági alapokat.

 

Elképzelhető, hogy a hazai jogszabályi rendelkezés egy szerényebb szintű szemrevételezéses, vagy minimális manuális mérésen alapuló, ezáltal olcsóbb felülvizsgálatot fog kötelezően előírni. Aki erre elviszi a permetező gépét, az eleget tesz hazai jogszabályi kötelezettségének. De nem biztos, hogy megnyugtatóan eleget tesz az EU által továbbra is határozottan elvárt azon komolyabb élelmiszer-biztonsági követelmény szintnek, ami csak a Magyarországon jelenleg már nem kötelező műszeres műszaki felülvizsgálattal garantálható.

 

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara a 84/2015. (XII.17.) FM rendelettel módosított 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet szerint jogszabályi lehetőségével élve és jogszabályi kötelezettségének eleget téve a rendeletben meghatározott akkori szempontok, szerint kidolgozta és határidőre létrehozta a felülvizsgálatot végző műszaki állomás hálózatot. A teljes országos lefedettséget biztosító eredeti tervek szerint 24 mobil állomásból álló rendszer 12 állomása 2016 novemberétől működik. A további állomások működésbe állítása az időközben bekövetkezett jogszabályi változás miatt felfüggesztésre került. A felülvizsgálatot a kamara Növényvédő Gép Ellenőrző Állomása végzi, amit a kamara tulajdonában lévő MANOK-Növényorvos Kft. üzemeltet. A rendszer felállítása a MANOK Kft., valamint az alállomás üzemeltetők magántőkéje felhasználásával történt mindennemű állami forrás nélkül. Műszaki felülvizsgálat igénylését 2016. október 11-ig 2016 permetezőgép tulajdonos, december 31-ig 6233 termelő rendelte meg, 548 db növényvédő gép műszaki vizsgáztatása hivatalosan megtörtént.

 

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara úgy döntött, hogy noha jogilag nem kötelező az általa biztosított műszeres permetező gép felülvizsgálatot igénybe venni, a meglévő mobil állomásaival a tevékenységet folytatja, és önkéntesen igénybe vehető szolgáltatásként a gazdálkodóknak ajánlja. Miért tartja ezt fontosnak a kamara? Mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon sok gazdálkodó továbbra is igényli a felülvizsgálat e módját.

 

Amelyik gazdálkodó azt akarja, hogy:

  • megnyugtató módon, a kor színvonala által megkívánt műszerekkel legyen felülvizsgálva a permetező gépe,
  • az EU-s jogszabályoknak és szabványoknak, valamint minőségbiztosítási előírásoknak is megnyugtatóan megfeleljen a permetező gépe,
  • az élelmiszer-biztonsági igényeket ne csak szavakban, hanem a gyakorlatban is jobban kielégítően dolgozzon a permetező gépe,
  • környezetére, a természetre is sokkal biztonságosabb legyen a permetező gépe,
  • kiváló szórásával pontosabban és hatékonyabban, a károsítók rezisztenciája kialakulásának esélyét jelentősen csökkentve, kevesebb növényvédő szert felhasználva, ezáltal gazdaságosabban dolgozzon a permetező gépe,
  • az EU-s piaci igényeket kielégítő szintű tanúsítvánnyal rendelkezzen a permetező gépe,
  • ne csak egy szakmai tartalom nélküli papírt kapjon a permetező gépe egy szerényebb és olcsóbb felülvizsgálaton, hanem tényleges komoly szolgáltatást,

 

az vegye igénybe a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara növényvédő gép műszaki felülvizsgálatot nyújtó magas színvonalú szolgáltatását.

 

E felülvizsgálati rendszertől biztosan meg fogja kapni azt a szolgáltatást, növényvédő gépe azt az akkreditált tanúsítást, amit az EU bármely piacán elfogadnak, az EU-s jogszabályoknak megfelel, és az élelmiszer-biztonságot legjobban kielégítő színvonalon és leghatékonyabban működni képes permetezőgéppel fog rendelkezni.

 

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara permetező gép felülvizsgálata jelenleg önkéntesen igénybe vehető térítéses szolgáltatás.

A felülvizsgálatra előzetesen szükséges bejelentkezni. A felülvizsgálatot előzetes egyeztetés után, előre egyeztetett helyszínen és időpontban mobil felülvizsgáló állomások végzik, amelyek kimennek a gazdákhoz. A felülvizsgálat további gyakorlati részleteiről érdeklődjön növényorvosánál, vagy keresse a www.ngea.hu honlapon, ahol a vizsgálatra történő bejelentkezést is megteheti.

Kérjük számoljon, gondolkodjon, és rájön, hogy jobban megéri többet fizetni tényleges minőségi szolgáltatásért, mint kevesebbet fizetni egy megbízható tartalom nélküli papírért.

 

Mottónk:

„Európai színvonalú permetező gép műszaki felülvizsgálatot a magyar élelmiszer-biztonságért és a magyar gazdáért.”

 

 

Budapest, 2017. január 1-én

 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki      

   és Növényorvosi Kamara                               

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek