Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

MEZŐFALVA TOVÁBBKÉPZÉSI PONT – ahol élmény a tanulás


MEZŐFALVA TOVÁBBKÉPZÉSI PONT – ahol élmény a tanulás

 

A fejlődés viszi előre a világot, teszi lehetővé a növekedést és az alkalmazkodást. A mezőgazdaságban mindkettőre szükség van, hiszen a folyamatosan növekvő igények a kibocsájtás növelését követelik; a gazdasági- és természeti környezet változása pedig újabb és újabb kihívásokat állít a termelők elé.

A fejlődés mindig két terület produktuma: a technika az új eszközöket és módszereket adja, míg a tudomány az ezek felhasználásához és a változások megértéséhez szükséges tudást biztosítja. A technika tehát új, jobb lehetőséget teremt, a tudomány pedig ennek ésszerű és hatékony ki- és felhasználását teszi lehetővé.

A 2023-as NAK Szántóföldi Napokon nemcsak az újdonságok (digitalizáció, precíziós gazdálkodás, dróntechnológia stb.) bemutatására nyílik lehetőség Mezőfalván, hanem az ezek okszerű, precíz felhasználásához szükséges tudás megszerzésére is. A kilátogató termelők megismerhetik a klímaváltozás hatásait, a növénytermesztésnek erre adható válaszait, ezzel kapcsolatban pedig az egészséges talaj-növény rendszer működését, és tanácsot kapnak ennek működtetéséhez is.

A Mezőfalva Továbbképzési Pont négy állomásán gyakorlatban jártas szakemberek várják az érdeklődőket, és válaszolnak a „legkeményebb” kérdésekre is. A kiállítás két napján 9.00-től 17.00 óráig folyamatosan lesz lehetőség a Továbbképzési Pont tematikus bejárására és az egyes állomásokon való konzultációra.

 

A Mezőfalva Továbbképzési Pont állomásai és tematikája:

 

1.       TALAJTAN – Dr. Dobos Endre egyetemi tanár (Miskolci Egyetem), elnök (Magyar Talajtani Társaság)

·         Egy termőhely, egy tábla értékelésének, a helyi termelési lehetőségeknek az alapja a TALAJ. Bemutatásának legszemléletesebb eszköze a talajszelvény. A Mezőfalván feltárt szelvény és földrajzi környezetének leírásával, a talaj megfelelő működését jellemző folyamatok és összefüggések bemutatásával, illetve a növénytermesztés aktuális problémáinak (pl. szervesanyag-gazdálkodás, aszály, talajdegradáció) természetföldrajzi megvilágításban való értelmezésével bátorítjuk, buzdítjuk a gazdálkodókat abban, hogy a gyakorlat szempontjából tanulják újra a talajtant, és így legyen minden, a termőtalajjal kapcsolatban hozott jövőbeli döntésük megalapozott és okszerű.

2.       TALAJÉLETTAN – Szabó István üzletág-fejlesztési igazgató (Pro-Feed Kft. Növényegészség Üzletág)

·         A talajszelvényben helyszíni szemléltetéssel szeretnénk felhívni a figyelmet a talajélet fontosságára és a talajtermékenységben betöltött szerepére. Szó lesz a talajról, mint élettérről és „munkahelyről”, a talaj biológiai minőségének javításáról, az élő gyökerek hármas szerepéről (növényélettani, talajélettani és talajvédelmi), illetve a felelős és fenntartható szervesanyag-gazdálkodás szakmai alapjairól.

3.       TALAJMŰVELÉS – Dr. Percze Attila egyetemi docens (Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem)

·         A termőhelyi adottságokhoz alkalmazkodó talajművelés a sikeres növénytermesztés egyik pillére. A bemutató során az egyes talajművelési eljárások talajállapotra, és környezetre gyakorolt hatását állítjuk fókuszba, de szeretnénk felhívni a figyelmet a forgatásos és forgatás nélküli alapművelések előnyeire, hátrányaira, és alkalmazásuk korlátaira is. Szó lesz továbbá a talajok szervesanyag-gazdálkodásának jelentőségéről és arról, hogyan alkalmazkodjunk a talajműveléssel a klímaváltozás okozta kihívásokhoz.

4.       NÖVÉNYEGÉSZSÉG – Pro-Feed Kft. Növényegészség Üzletág munkatársai

·         A növények működését a növényélettan tudománya írja le. A növények megfelelő működése a termésbiztonság, és egyúttal a növénytermesztés jövedelmezőségének alapja. Ezen az állomáson megismerkednek a látogatók a terméselemek fogalmával, a gazdasági növények fejlődési szakaszaival, a termés-differenciálódás időpontjával és feltételeivel, a növényegészség szakmai alapjaival. Bemutatjuk a növényegészség ápolására használható növénykondicionáló készítmények hatásmódjait és csoportosítását, és tanácsot adunk azok ésszerű felhasználásához. Minden érdeklődőt várunk, aki kíváncsi arra, hogyan reagálnak a növények a klímaváltozásra (pl. fagy, aszály), és milyen eszközeik vannak ezeknek a káros környezeti hatásoknak a kivédésére.

 

A Mezőfalva Továbbképzési Ponton elismert szakembereket is vendégül látunk a két nap során, akik újabb témakörökben frissítik és bővítik a látogatók tudását:

 

·         Dr. Parádi István ügyvezető igazgató (ExperiPlant Kft.), egyetemi adjunktus (ELTE TTK Biológiai Intézet Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék) – NÖVÉNYÉLETTAN, STRESSZ ÉLETTAN

·         Dr. Vásáry Miklós EU agrár-politikai referens (Agrárminisztérium) – TÁMOGATÁSOK, SZABÁLYOZÁS

·         Hunyadi István elnök (Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara) – NÖVÉNYVÉDELEM

·         Zoványi György növénytermesztési igazgató (Mezőfalvai Zrt.) – NÖVÉNYTERMESZTÉS, JÓ GYAKORLAT

 

Látogasson meg minket a Mezőfalva Továbbképzési Ponton a TALAJSZELVÉNY mellett, és SZAKMÁZZUNK EGYÜTT A TALAJ-NÖVÉNY RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL!

 

Médiatámogatóink: Agro Napló, Digitális Agrárakadémia, Magyar Mezőgazdaság, HEKTÁR podcas

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek

MNMNK-300x300-logo
© 2015 Magyar Növényvédő Mérnöki És Növényorvosi Kamara - minden jog fenntartva