Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

Megjelent a Növényvédelmi folyóirat 2019./4. szám


NÖVÉNYVÉDELEM  TARTALOM 2019 április

Dancsházy Zsuzsanna: A kőrisrontó karcsúdíszbogár (Agrilus planipennis) terjedésének nemzetközi tapasztalatai, lehetőségek az euró­pai kőrisek hosszú távú védelmére                          145

Tuba Katalin: Új és várható kártevők és kórokozók a magyarországi erdőkben és díszfákon                  157

 

Rövid közlemény

Solymosi Péter: Mediterrán növényfaj kertészeti kínálatban             165

 

Tecnológia

Nagy Viktor: Sávos preemergens gyomirtási lehetőségek vizsgálata napraforgó és kukorica kultúrákban Syngenta technológiával               168

 

 

Krónika

Tarcali Gábor: Beszámoló az Egy az Egészség Program „One health”  humánorvosok, állat­orvosok, növényorvosok II. Országos Fórumáról                                                                  176

 

Kitüntetés

Kontschán Jenő: A Magyar Érdemrend tiszti­ke­reszt polgári tagozat kitüntetettje Barna Balázs                182

Kontschán Jenő: A Magyar Érdemrend tiszti­kereszt polgári tagozat kitüntetettje Szőcs Gábor  183

Puskás Gellért: A Magyar Érdemrend lovag­kereszt polgári tagozat kitüntetettje Nagy Barnabás              184

Hettyey Attila: A  Nők a Tudományban Kiválósági Díj idei nyertese biológiatudományok kategóriában Bókony Veronika   186         

Tarjányi József: Az Év Agrárembere Növény­védelem kategóriában Reisinger Péter   187

 

Marketing

BASF: „Nagyágyúk” helyett Delan Pro        189

 

Jogszabályfigyelő Molnár Jánostól               191

 

 

TABLE OF CONTENTS

Dancsházy, Zs.: Emerald ash borer (Agrilus planipennis): a review of spreading and prospects for the long-term protection of ashes in Europe                                                                 145

Tuba, K.: New and approaching pests and pathogens of Hungarian forests and ornamental trees       157         

Short communication

Solymosi, P.: Mediterranean species in the offer of garden centres              167

 

Pest management programmes

Nagy, V.: Trials with the band application of
herbicides for preemergence weed control in sunflowers and maize using Syngenta programme 168

 

Chronicle

Tarcali, G.: Report on the Second National Forum of the “One Health Programme” implemented by doctors of humans, animals and plants                                                                 176

 

 

Award

Kontshán, J.: Order of Merit of the Hungarian Republic (Civilian), Officer’s Cross, Balázs Barna             182

Kontshán, J.: Order of Merit of the HungarianRepublic (Civilian), Officer’s Cross – Gábor Szőcs            183

Puskás, G.: Order of Merit of the Hungarian Republic (Civilian), Knight’s Cross – Barnabás Nagy          184

Hettyey, A.: Women in Science, Excellence in the life sciences – Veronika Bókony 186

Tarjányi, J.: Agri People of the Year in Plant Protection – Péter Reisinger   187

 

 

Marketing

BASF: Delan Pro, instead of hotshots        189

 

Legislation review from János Molnár          191

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek