Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

Elhunyt Dr. Dienes Gyula nyugalmazott növényvédő állomás igazgató


Elhunyt Dr. Dienes Gyula nyugalmazott növényvédő állomás igazgató

Szomorú hírt kaptunk, 2024. január 30-án súlyos betegség után elhunyt Dienes Gyula a Hajdú-Bihar Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat volt igazgatója, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi- és Környezetgazdálkodási Kar Növényvédelmi Intézetének tiszteletbeli egyetemi docense.

Dienes Gyula 72 évet élt. A Debreceni Agrártudományi Egyetemen szerezte agrármérnök diplomáját növényvédelmi szakirányon 1976-ban. A Hajdú-Bihar Megyei Növényvédő Állomáson kezdett el dolgozni. Ez az intézményrendszer abban az időben kiemelkedett a magas szintű, jól szervezett szakmai tevékenységéről. Egy év után a növénykórtan területére került, amely szakterülethez mindvégig hű maradt. 1983-ban a növénykórtani feladatok mellett megbízták az intézmény biológiai laboratóriumának vezetésével is. Ugyancsak ettől az évtől Szepessy István tanszékvezető professzor felkérésére a DATE Növényvédelmi Tanszékén külső előadóként bekapcsolódott a növénykórtan oktatásába a felsőfokú növényvédelmi képzésben. 1989-ben munkahelyén igazgatóhelyettesi kinevezést kapott, majd 1991-től nyugdíjba vonulásáig a többször átszervezett és átnevezett megyei növényvédelmi intézmény igazgatói tisztségét töltötte be.

Dienes Gyula – kórtanos laborvezető állomási munkakörben – számos agráregyetemi évfolyamnál vezetett növénykórtani gyakorlati foglalkozásokat. A növényvédelmi szakmérnökök képzésében, majd a graduális növényvédelmi szakirányú agrármérnök képzésben is felkérést kapott a „Növényvédelmi jog és szakigazgatás” tantárgy előadásainak tartására. Ehhez 2003-ban jegyzetet is készített.1991-ben megkapta a DATE címzetes egyetemi docensi kinevezését, majd az egyetemi átalakulások utána a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi docense lett 2016-ig. Visszavonulása után a tiszteletbeli egyetemi docens elismerő cím használatára jogosult. Rendszeresen felkérést kapott és vizsgáztató tanárként részt vett a növényorvosok, növényvédelmi szakmérnökök Záróvizsga Bizottságának munkájában.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Hajdú- Bihar Megyei Területi Szervezetének tiszteletbeli tagja, 2009-ben megkapta a Kamara "Kiváló növényorvos" kitüntetését. A Kamara munkáját folyamatosan figyelemmel kísérte, és segítette. Intézményénél megfelelő irodai helyet biztosított a megyei kamarai szervezet munkájának végzéséhez.

2009-ben vonult nyugdíjba élete első, és egyben egyetlen munkahelyéről a debreceni növényvédelmi szakigazgatási intézménytől.

Nyugdíjba vonulásakor nagy tervei voltak élete következő, szabadabb időszakaszára. A növényvédelem nem csak a munkája, hivatása volt, de egyben hobbija is. A kert, a növények, a kertészkedés volt a vágya, az hogy ezután minden lehetséges idejét ennek szentelhesse. Sajnos ez nem adatott meg neki maradéktalanul, mert több komoly nem várt egészségügyi probléma kezdte nehezíteni életét. Az elmúlt időszakban még nyugtalanítóbb hírek érkeztek felőle, súlyos betegség kezdte felemészteni egészségét, majd ez a betegség méltatlanul fiatalon elragadta életét.

Dienes Gyula halála nagy veszteség a növényvédelmi és növényvédelmi szakigazgatási szakma számára. Szaktudása, tárgyi ismeretei, mindenkor megfontolt, határozott vezetői karatere, szakmai tekintélye köztiszteletet vívott ki. De nem csak a tiszteletet és megbecsülést érdemelte ki kollégái, beosztottjai között, illetve az országos szintű szakmai körökben, hanem kiérdemelte az őt közelebbről vagy kicsit távolabbról ismerők szeretetét is. Mert Gyula nem csak kiváló szakember volt, de nagyszerű ember, igaz ember volt! Mindenkor nyugodt, kedves, segítőkész ember volt, ahol csak tudott, segített másokon. Az elismeréseket mindig szerénységgel és alázattal fogadta, és e nemes tulajdonságok egész életét jellemezték.

Fájó szívvel búcsúzunk Dienes Gyula kollégánktól, barátunktól, a kimagasló tudású növényorvostól!

Emlékét a szakma örökké megőrzi, példaértékű szakmai munkásságát nem feledjük!

Nyugodjon Békében!

Tarcali Gábor

DE MÉK Növényvédelmi Intézet

NMNK HBM-I Ter. Szerv.

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek