Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

Apprenticeship – gyakornoki HUB projekt iroda megnyitása


Apprenticeship – gyakornoki HUB projekt iroda megnyitása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Az Apprenticeship – gyakornoki HUB projekt mezőgazdasági-élelmiszeripari szektorban

A pályázatban olasz, görög, szlovén, magyar pályázók vesznek részt.

Az Apprenticeship HUB projekt célja partneri és szakmai gyakorlatokat létrehozó kapcsolatok létrehozása a mezőgazdasági és élelmiszeripari kisvállalkozások és a szakképző és szakoktató szolgáltatók közt. Ezeket a partnerségeket az Apprenticeship Hub-ok (Gyakorlati Képzési Központok) segítik, melyek működésüket a helyi fejlesztési hivatalokon, mezőgazdasági szövetkezeteken, a Kamarákon, a szociális partnereken és hasonló szervezeteken keresztül fejtik ki. 

Magyarországon a Gyakorlati képzési HUB létrehozásáért a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara a felelős, amely elő fogja segíteni a növényvédelmi gyakorlati képzés iránt érdeklődők és a gyakorló növényvédősök közötti kapcsolatépítést, a gyakorlatorientált integrált növényvédelmi gyakorlat elsajátítását. A Kamara célja, hogy a projekt hozzájáruljon a hazai szakemberek szakmai tudásának gyarapításához a nemzetközi jó gyakorlatok elsajátításán keresztül.

Célcsoportok:          

 • Kisegítő személyzet, akik kapcsolatot teremtenek a szakképző és szakoktató szolgáltatók és a mezőgazdasági vállalatok közt a gyakorlati képzés terén.
 • Mezőgazdasági szakképző és szakoktató szolgáltatók, ideértve az alsó és felső évfolyamokon középfokú képzést biztosító szakiskolákat, alapfokú szakképzést vagy szakmai továbbképzést biztosító felsőfokú képzési központokat, a mezőgazdasági kamarákat, helyi vagy regionális hatóságokat és egyéb érdekelteket, akik a mezőgazdaság területén képzést biztosítanak
 • gazdaságok, valamint kis- és mikrovállalkozások az élelmiszeriparban
 • mezőgazdasági szakképzésben részt vevő tanulók

A projekt rövid bemutatása:

A projekt célja a tanulók és diplomások munkavállalási esélyeinek javítása, és a megszerzett képesítések értékének növelése a kisgazdaságok szükségleteinek szempontjából azáltal, hogy a mezőgazdasági KKV-ket bevonjuk a gyakorlati képzési programokba. A munka alapú tanulás és a gyakorlati képzés javasolt fejlesztése 4 specifikus célkitűzés megvalósításán keresztül érhető el:

 • magas minőségű gyakorlati képzést nyújtó helyek számának növelése a mezőgazdasági és élelmiszeripari szektorban kisgazdaságok és kisméretű élelmiszeripari vállalkozások bevonásával a gyakorlati képzési programokba;
 • fenntartható partneri kapcsolatok kialakítása a szakképző és szakoktató intézmények és a munkáltatók/gazdálkodók közt helyi és nemzeti szinten;
 • szakképző és szakoktató intézmények kapacitásának növelése a gyakorlati képzések szervezése és végrehajtása terén;
 • az országon belüli mobilitás fokozása és a szakképzésben részt vevő tanulók számára a szakmai gyakorlati helyek számának növelése a mezőgazdaságban.

A fenti célok megvalósításával a projekt hozzájárul az alábbiakhoz:

 • a mezőgazdasági és élelmiszeripari KKV-k figyelmének felhívása a gyakorlati képzésben való részvétel hasznaira mind a vállalkozás, mind a társadalom szempontjából;
 • a gyakorlati képzésben résztvevők (gazdálkodók, munkáltatók és szakképzési központok) kapacitásának növelése célzott tevékenységekkel, módszerekkel és eszközökkel;
 • hálózatépítés az érdekeltek közt a szakképző intézmények és a vállalatok közt létrejövő helyi és európai partneri kapcsolatok, webes felület és a közösségi média révén.

A projekt kimondottan javasolja az Gyakorlati Képzési Központok létrehozását a mezőgazdaság és élelmiszeripar számára. A Központok célja a munkaalapú tanulás támogatása a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzésben tanulók számára azáltal, hogy lehetőséget teremtenek a gyakornoki munkára a mezőgazdasági és élelmiszeripari kis- és középvállalkozásoknál, a szövetkezetekben és a releváns iparágakban. A gyakorlati képzés támogatása a mezőgazdasági és élelmiszeripari kis- és középvállalkozások hálózatában jótékony hatással lesz a szakképzésben résztvevő tanulókra, mert olyan tudásra és készségekre tehetnek szert, melyekre szükség van a munkaerőpiacon, és így zökkenőmentesen kezdhetik majd a szakmai pályafutásukat. A pozitív hatások a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban is tapasztalhatók lesznek, mert a szektor KKV-i hasznát vehetik a szakképzésben tanulók tudásának, fiatalos hozzáállásának, munkakedvének és fejlődési igényének, rugalmasságuknak, mellyel igyekeznek a vállalkozások igényeihez alkalmazkodni és alacsonyabb bérigényüknek. A gyakorlati képzésben résztvevők megfelelő kiválasztása és összepárosítása a szektor KKV-ival ebből a szempontból nagyon fontos, ezt a munkát végzik el a Központok. A szakképző iskolák nyeresége a gyakorlati képzési programok támogatásából a képzési programok fejlesztésének lehetősége a KKV-ktől és a tanulóktól érkező visszajelzések alapján.

A firenzei továbbképzés során a résztvevők helyzetgyakorlaton vettek részt, megbeszélést folytattak, és áttekintették a pályázat megvalósult lépéseit és a szükséges további lépéseket.

A továbbképzés lehetőséget nyújtott betekinteni a Ruffino borgazdaság Pontassieve-i gyárában, ahol bemutatták a gyár működését, valamint szó esett az alkalmazottak kereséséről, a  szakképzési láncban való részvételről, továbbképzés, betanítás lehetőségeiről.

A továbbképzés helyszíne lehetőséget biztosított a vendéglátásban végző, abban részt vevő diákok munkáinak megtekintésében, akik a szünetben a frissítő, valamint a munkareggelik felszolgálásában vettek részt. Bemutatásra került az Olasz Szervező, az ottani Kereskedelmi Kamara felépítése, szakoktatás szervezésében való részvétele, mezőgazdasági és élelmiszeripari cégek munkaerőellátásában, közvetítésében való részvétel.

A továbbképzés során a görög résztvevők bemutatták a pályázat honlapját, ami a https://www.apprenticeshiphub.eu/?lang=hu címen érhető el. A honlap szerkesztésében, anyagokkal való feltöltésében, és a „magyarításával”, lefordításával kapcsolatban is folytattunk megbeszélést. (A fordítás azóta elkészült).

A továbbképzés mindenféleképpen megmutatta, hogy milyen fontos szakmai kamarák részvétele a szakképzésben, a pályaorientációban, valamint a munkaerő pozicionálása még a szakképzés időszakában a munkahelyek felé, ezáltal a képzés és pályaválasztás teljes vertikuma a képzésben részt vevők és a jövőbeli munkaadók teljes elvárása és megelégedése alapján történhet.

A pályázat nagyon nagy felkészülést és szervezést igényel, melyben a pályázó kamara alapos felkészítése szükséges.

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek