Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

Állásfoglalás drónhasználattal kapcsolatban


 

 

1.      43/2010 (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről https://njt.hu/jogszabaly/2010-43-20-82

 

 

2.       Forgalomba hozatalra engedélyezett növényvédelmi gépek jegyzéke https://uni-mate.hu/documents/40312/70070/Forg+Hoz+Eng+N%C3%B6vv%C3%A9d+G%C3%A9 pek+Jegyz_20220419.pdf/a818ea32-fbea-a43e-1cfd-0cc233b6f2d7?t=1651133865897

 

3.       A típusminősítési eljárás követelményei (Drónok a 35. oldaltól) https://uni-mate.hu/documents/40312/754991/A43_20~1.PDF/8fd2875c-6ecc-bfb3-edd1-73560b13781f?t=1641392517863

 

4.       2022. május 22-i NÉBIH közlemény: https://portal.nebih.gov.hu/-/valtozott-a-permetezo-dronok-kotelezo-tipusminositesenek-potlasi-hatarideje

 

5.       44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről

 

https://njt.hu/jogszabaly/2005-44-20-82

 

6.       A növényvédelmi drónpilóta képzés programkövetelménye. https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/112399247/08884003_novenyvedel mi_dronpilota_pkpdf-1645111201221.pdf/90f04e83-fb24-2be5-67c6-8eed80f6da12?t=1646747746400&fbclid=IwAR34vqssI8ZkQ2ZyVknzIsiMpZwncuQNF YLohqAybEfTzpmWhgqDdqRA96A

 

7.       A növényvédelmi drónpilóta szakképzés feltételrendszere. https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/112399247/Nebih_feltetelrendszer_e s_eljarasrend_kepzo_intezmenyeknek_2022_03_04.pdf/b2ac2e37-7e58-56f7-ffd8-505b26513bcd?t=1646747746859&fbclid=IwAR0_ctgcUt8thcXpOmnkB45A89A1qoSi 5ELXG6qZR7rDeOxoti26qyDuYo0

 

8.       Növényvédelmi drónpilóta képzőintézmények nyilvántartása https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/112399247/220523_N%C3%B6v%C3 %A9nyv%C3%A9delmi+dr%C3%B3npil%C3%B3ta+k%C3%A9pz%C5%91int%C3%A9zm %C3%A9nyek+nyilv%C3%A1ntart%C3%A1sa.xlsx/c7d5c9af-9a52-25ed-a5e2-bebf84fc1b2f?t=1653317050091

 

9.       6/2021. (II. 5.) ITM rendelet a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról https://njt.hu/jogszabaly/2021-6-20-7Q

 

10.   A Bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete (2019. május 24.) a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0947-20200606&qid=1592645580567&from=en

 

11.    1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről. https://njt.hu/jogszabaly/1995-97-00-00

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek