Üdvözöljük
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján!

Agrofórum online cikke: Patkovics Péter: a méhek védelmében - reagálás Patkovics Péter cikkére


Patkovics Péter

2019. május 29. 10:18

Agrofórum Online

Az elmúlt években időről időre lehet hallani valamilyen negatív hírt a méhek és a mezőgazdaság kapcsolatáról. Való igaz, a méhek a növényvédő szerek széleskörű alkalmazása miatt veszélyben vannak, munkájuk nélkül viszont komoly veszélybe kerülhet a világ élelmiszer-ellátása is.

Érdekes életet élnek a méhek, egy családban ugyanis több ezer egyed él, különböző szerepekkel. A családból legtöbben a dolgozók vannak, az ő feladatuk igen sokrétű: részt vesznek a kaptár elkészítésében, védelmében, a virágpor gyűjtésében, egyszóval szinte mindent ők csinálnak. A dolgozók kivétel nélkül nőivarúak, szaporodásra azonban nem képesek.

Náluk jóval kevesebben vannak az úgynevezett herék, nekik mindössze annyi a feladatuk, hogy megtermékenyítsék a királynőt. Az ő életük a legrövidebb, mindössze egy hónapig élnek.

Az anya – vagy más néven királynő – az egyedüli nőivarú egyed a családban, aki szaporodásra képes. A szaporodás időszakában 24 óra alatt akár 2500 petét is képes lerakni, ezzel biztosítva a család fennmaradását.

A dolgozók munkájuk során virágport gyűjtenek, melyből hosszú folyamat során méz készül a kaptárban. Ezen munkájuk egyik járulékos eredménye a beporzásbantörténő segítség, amely nélkül a növénytermesztés jelentősen megnehezedne, egyes növények termesztése szinte lehetetlenné válna. A növények virágzásakor ugyanis a hímivarú virágok pollenjeinek valamilyen módon át kell kerülniük a nőivarú virágok bibéire. Ez megtörténhet egyes esetekben a szél segítségégével is, de emellett több élőlény – köztük a méhek is – segítenek a pollennek eljutni a megfelelő helyre. Nyilván ez egy tudatosnak nem mondható tevékenysége a méheknek, mégis, nélkülük komoly probléma merülhetne fel a növénytermesztésben.

 

Sajnos az említett probléma mára mindennapossá vált a mezőgazdaságban, a méhek száma ugyanis fokozatosan csökken, köszönhetően az egyre nagyobb mennyiségben a növényekre kijuttatott növényvédő szereknek. Egyre többször hallani olyan híreket, melyek szerint akár komplett méhcsaládok is kipusztulnak növényvédő szerek miatt. A méhcsaládok átlagos méretét ismerve ez 20.000 egyed pusztulását jelenti egy ilyen esetben, de egy nagyobb család akár 100.000 egyedet is számolhat. Méhek nélkül pedig a beporzás sikeressége nagymértékben lecsökkenhet, egyre kevesebb növény teremhet a világon.

A méhek védelme érdekében egyre több intézkedést hoznak, amelyekkel csökkenteni lehet a méhekre leselkedő veszélyek mértékét. A vegyszerek összetételének változtatása lehet egy módja a méhek védelmének, illetve a méhkímélő technológiák alkalmazása is nagymértékben gátolhatja a méhek pusztulásának ütemét. Ilyen technológiai intézkedés például a permetezések megfelelő időzítése, melynek lényege, hogy a vegyszeres munkálatokat abban az időszakban végzik a gazdálkodók, amikor a méhek még vagy már nem repülnek (napkelte előtt vagy napnyugta után).

 

Dr. Tarcali Gábor reagálása a cikkben megfogalmazott állításra:

 

Tisztelt Patkovics Péter Úr!

Nagy érdeklődéssel olvastam írását, hiszen a méhek kérdése, a méhek és a növényvédelem kapcsolata mindig is egy fontos téma volt a növénytermesztésben, ma pedig különösen aktuális, köszönhetően a témát kifejezetten felkapó médiának.

Tarcali Gábor vagyok, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara elnöke, és e tisztségemből adódóan meglehetősen jól ismerem a témát, pro és kontra az érveket és ellenérveket.

Maximálisan tisztában vagyok azzal, és mindenkinek ezt is hirdetjük, hogy a növényvédelem veszélyes üzem. A növényvédő szerek veszélyes kémiai anyagok. A növényvédő szereket tiszteletben kell tartani, és a legszigorúbban be kell tartani a használatukról rendelkező jogszabályi előírásokat. Ez a záloga annak, hogy a növényvédő szerek ne okozzanak a társadalom számára elfogadhatatlan kockázatokat.

De arról sem szabad megfeledkezni, hogy növényvédő szerek használata nélkül bizony komoly veszélybe kerülne a mindennapi kenyerünk, az emberiség élelmezése. A növényvédő szereket nem hobbiból használjuk, hanem kényszerből. A termesztett növényeinket olyan komoly károsítók veszélyeztetik, amelyek képesek a teljes termés megsemmisítésére, és jelen tudásunk alapján jó részüket csak növényvédő szerekkel vagyunk képesek kordában tartani. És ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor oda az élelmünk, ami nélkül pedig éhen halunk. Minden élelmiszer alapja a növénynél kezdődik!

Nagyon aktuális a Növényvédelmi Szövetség által megfogalmazott jelmondat: "Vele vagy nélküle!" A dolgok mögé nézve el lehet gondolkozni azon, hogy mi lenne vajon nélküle!

Azt is tényként írom le, egyetértve mindenkivel, aki ezt mondja, hogy a növényvédő szerek a méhekre kifejezetten veszélyesek lehetnek. Éppen ezért kell a méhek vonatkozásában még nagyobb odafigyeléssel használni a növényvédő szereket, és a méhek védelmét szolgáló rendelkezéseket a legszigorúbban betartani. A gazdatársadalom túlnyomó többsége és a növényvédő szakemberek ezzel tisztában vannak, és igyekeznek be is tartani ezeket a szabályokat. Ugyanakkor az is igaz, hogy mint mindenben, e területen is vannak olyanok is, akik nem tartják be a szabályokat, és kárt okoznak. Ők kárt tesznek, ezért az esetek többségében meg is kell fizetniük az igen komoly kártérítést is, és az ilyen embereket minden erővel közösen ki kell szűrni a növényvédelem rendszeréből. De óva intek mindenkit attól, hogy a teljes növényvédő szert használó gazdatársadalmat, a teljes növényvédelmet, a növényvédő szereket emiatt kollektíven felelősnek kiáltsa ki! A növényvédő szerek a méhekre nagyon veszélyes anyagok, de ha mindenki betartja a használatukra vonatkozó összes szigorú szabályt, és követi az új eredményekből adódó felhasználási korlátozásokat, akkor a "méhek számának a fokozott csökkenése" nem írható a növényvédő szerek számlájára. Hisszük, hogy a felelősen gazdálkodó termelők és növényvédő szakemberek túlnyomó többsége igyekszik e szabályokat betartani, és igyekszik felelősen minden tőle telhetőt megtenni a méhek védelme érdekében. Hiszen ez közös ügyünk, mindannyiunk ügye!

De hogy miért is írom e hosszú bevezetőm az ettől sokkal rövidebb lényegi mondanivalóm elé?

Azért, mert Ön a fenti írásában sajnálatosan téves következtetéseket levonva, és megalapozatlan állítást téve, lényegében azt írja, hogy a méhek számának csökkenése a növényvédő szerek miatt következik be, s ezzel a megállapítással akarva vagy akaratlanul is azt a téves megközelítést erősíti, hogy mindenért a növényvédő szerek a felelősek: "a méhek száma ugyanis fokozatosan csökken, köszönhetően az egyre nagyobb mennyiségben a növényekre kijuttatott növényvédő szereknek".

Ez a megállapítás sajnos alkalmas arra, hogy ténylegesen azt a tévhitet erősítse, hogy mindenért a növényvédő szerek a felelőse, és a méhek és a méhészek ellenségei a növényvédő szerek. Amit nem lehet elfogadni! A helyzet komplex, nagyon komoly és felelős odafigyelést, elemzést, vizsgálatokat igényel, azért hogy ne is következhessen be ez a helyzet.

Zárásként engedelmével az idézett mondatához néhány kérdést szeretnék feltenni:

1. Milyen hiteles bizonyítékokkal, tényszerű adatokkal tudja alátámasztani az idézett állítását?

2. Tudja-e tényszerű adatokkal prezentálni, hogy az ön által állított méh szám fokozatos csökkenés valójában milyen mértékű? Mennyivel csökkent a méhek, méhcsaládok, valamint a területegységre jutó méhcsaládok száma Magyarországon és az Európai Unió területén az elmúlt években, évtizedekben?

3. Tudja-e, hogy statisztikai adatok alapján hány százalék a növényvédő szer által okozott méhpusztulások aránya az összes méhpusztulás vonatkozásában?

4. Amennyiben ezeket az adatokat tudja, azok függvényében hogyan ítéli meg idézett mondatát? Tényekre alapozott valós állítás, vagy igazi alapok nélküli, csak általános frázisokat pufogtató tévhit? Ami arra alkalmas, hogy kárt tegyen, hogy rossz színben tüntessen fel bizonyos tevékenységeket, hogy alaptalanul előítéleteket kreáljon!

Sajtó megjelenések

.

Média megjelenések

Partner szervezetek