header


Parlagfű helyzetkép


Parlagfű helyzetkép

 

szeptember vége

 

 

            Az Alföldet és a Dunántúl déli részét kivéve parlagfű pollen a jellemzően már csak alacsony ( ˂11 pollen /m3) koncentrációban fordul elő a levegőben.

 

 A parlagfű pollen országos napi átlagkoncentrációjának alakulása 2016-ban és 2017-ben:

(A 2017. évi grafikon még nem validált, részleges adatsor alapján készült.)

forrás:www.antsz.hu

 

Az alacsony illetve még néhol közepes parlagfű pollen koncentráció legfőbb oka az, hogy a fővirágzás a növények többségénél a befejeződött, már csak az oldalhajtások virágzása figyelhető meg. A növények többségénél fellevelek tövében már teljesen kifejlődtek a magok.

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása is nagymértékben hozzájárult az alacsony pollenkoncentráció értékekhez. Az Alföldön illetve a Dunántúl déli részén továbbra is közepes pollen koncentrációt mértek. Az utóbbi hetekben a vegetáció betakarítási munkák következtében épp ezeken a területeken csökkent a legnagyobb mértékben, ami a OMSZ MODIS műholdfelvételei alapján számított normál vegetációs index térképen is jól látható.

 

                                                    

                                                                                                 forrás: OMSZ (www.met.hu)

 

A parlagfűvel fertőzött napraforgó táblák többségén a betakarítást követően megfigyelhető a parlagfű oldalhajtásainak az intenzív fejlődése, virágzása. Ezen elhanyagolt tarlók kedveznek a parlagfűnek, mivel betakarítást követően konkurencia nélkül tovább fejlődhet. A betakarítási munkák a lehullott - helyenként nagymennyiségű - csapadék miatt megtorpantak, ami szintén a parlagfű virágzásának, magkötésének kedvez(ett). Az érett kukoricában a gyomelnyomó képesség megszűnését követően több megyében is megfigyelhető a parlagfű megerősödése. A parlagfű előrehaladott érési állapota miatt ez már nem elsősorban egészségügyi problémát okoz, hanem a területek gyommag fertőzöttségét növeli.

 

Betakarításra váró erősen gyomosodó napraforgó.       fotó: Nagy László

 

Továbbra is élő probléma a nem művelt területek, erdőtelepítések parlagfű borítottsága melynek valószínűleg már csak az őszi fagyok vetnek véget.

 

Az útszélek, dűlőutak elhanyagolt területek kaszálása mostanra erősen megkésett, mivel a parlagfű magérése már a növények többségén elkezdődött. A parlagfű jelenlegi fenológiai állapotában a védekezések már eredménytelenek mivel a magok már kifejlődtek, megértek a megkésett kaszálással csak a további terjedésüket segítjük elő.

 

2017. szeptember 27.


Sajtó megjelenésekFelhívás!

Lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szerek országos szintű felméréséről és megsemmisítéséről!

 

Az ország területén feltételezhetően még napjainkban is találhatóak régmúltból itt maradt lejárt, forgalomból kivont hatóanyagú vagy nem azonosítható növényvédő szerek illegális raktárakban, elhagyott tárolókban, mezőgazdasági épületekben, egyéb helyeken. Egy 2003-as felmérés szerint az országban megközelítőleg 300 tonna ilyen növényvédő szer hulladék volt. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara is végzett egy ilyen célú részleges felmérést 2010-ben, és eszerint is országszerte találhatóan voltak még ilyen régi növényvédő szer készletek.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara többször kezdeményezte a kérdés ismételt napirendre vételét, és állami pénzügyi forrás biztosítását e célra. A Földművelésügyi Minisztérium fontosnak tartja a probléma végleges megoldását, és akciót indít a lejárt szavatosságú régi, elsősorban történelminek nevezhető növényvédő szer hulladékok térítésmentes begyűjtésére és megsemmisíttetésére. A minisztérium elhatározása a probléma megoldására üdvözlendő. Az ország elemi érdeke, hogy megszabadulhassunk ezektől a veszélyes növényvédő szer hulladék tételektől.

A Földművelésügyi Minisztérium a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarát bízza meg a lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szer tételek országos felmérésével. A kamara tagjai közreműködésével, valamint a kapcsolatrendszerükbe tartozó partnereik segítségével a legszélesebb körben igyekszik felhívni minden érintett figyelmét erre az akcióra. 

Nagyon fontos kiemelni, hogy a felmérés, majd ezt követően a lejárt növényvédő szer hulladék készletek begyűjtése a készletekért felelősök, a készlet tulajdonoson, kezelők, érintettek számára név nélkül és költségmentesen fog történni. Tehát senkinek nincs oka attól tartani, hogy esetleg valamilyen szankciót foganatosít a hatóság azokkal szemben, akiknél ilyen készletek találhatók, és azokat egyébként jogszabályok általi kötelezettségük okán ez idáig nem semmisíttették meg. A felmérés és begyűjtés célja nem ez, hanem az, hogy végérvényesen megszabadulhasson az ország e veszélyes anyagoktól.

A lejárt szavatosságú növényvédő szer hulladékok felmérését és összesítését a következő kategóriák szerinti bontásban végezzük, eszerint kérjük jelezni a készleteket:

  1. Rendszerváltás előttről származó tételek.
  2. Rendszerváltás és az európai uniós csatlakozási időpont közötti időszakból származó tételek.
  3. Az európai uniós csatlakozás utáni időszakból származó tételek.

A fellelt lejárt növényvédő szer hulladék tételeket név és mennyiség (kg, liter) szerint kell listázni, illetőleg a beazonosíthatatlan készleteket ismeretlen por, granulátum vagy folyadék (kg, liter) jelöléssel.

A feladat elvégzésének határideje:             2017. november 10.

Kérjük, akinek kezelésében ilyen lejárt növényvédő szer hulladék van, kérjük vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával a pontos felmérés, illetve a későbbi térítésmentes elszállíttatás érdekében.

Továbbá kérjük, hogy a rendelkezésre álló eszközeikkel szíveskedjenek segíteni jelen felmérést a felhívás eljuttatásával minden lehetséges érintetthez, hogy ezektől a veszélyes anyagoktól lehetőség szerint minél nagyobb arányban megtisztíthassuk az országot.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén Kamaránk készséggel áll rendelkezésükre.

 

Budapest, 2017. október 13.

 Üdvözlettel:

Dr. Tarcali Gábor  

 elnök     

 Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi             Kamara                             

 

XII. Növényorvosi Nap

A XII. Növényorvosi Napra a regisztráció, ahogyan tavaly is történt egy online regisztrációs felületen keresztül történik.

Online regisztrációs felület linkje: http://agrarin.hu/novenyorvosreg/

  

 

  

 

  

.További média megjelenésekVideó galériaPartner szervezetek