header


BARANYA MEGYE

ÉRTESÍTŐ

NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖK TOVÁBBKÉPZÉST”

indítunk

2017. november 20-án, (hétfő ) időpont: 9 óra

helyszín: Busóudvar Étterem Konferencia Terme,

7700 Mohács, Eötvös u. 17-19.

A továbbképzés időpontjai:

Kezdés:                      2017.11. 20. hétfő 9 óra

Képzési napok:         11.21. kedd, 11.27. hétfő,

11.28. kedd,

Záró nap:                  12.01. péntek

                       

 

Minden nap 9 órától 17 óráig tartanak a képzések. Közben ebédszünettel.

A képzés pontos programját, a kötelező tematikai témakörökön túl most állítom össze.

Kérem a kollégákat, jelezzenek vissza, milyen témaköröket vegyünk fel a képzési programunkba!

 

A tanfolyammal kapcsolatosan további információ kérhető:

Személyesen, vagy telefonon:  FONÓD JUDIT , mobil:  20-936-3434,

                Mohács, Szabadság u- 4-6. Tel/fax: 69-311-916

E-mail cím: fonod.judit@hu.inter.net

Pécs, 2017. 10.13.

Fonód Judit sk.

Elnök

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                            BUDAPEST-FŐVÁROS

Felhívás növényvédelmi továbbképzésre

 

A 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 21. § 8. bekezdése alapján az engedéllyel rendelkező személynek 5 évenkénti vagy folyamatos, a miniszter által meghatározott intézmények által szervezett, valamint az előírt feltételek és tematika szerinti szakmai továbbképzésen kell részt vennie.

 

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Budapest-Fővárosi Szervezete

 

együttműködésben a

Szent István Egyetem

Kertészettudományi Karával

 

a felsőfokú növényvédelmi képzettséggel rendelkezők részére 2018. január 5-től kezdődően péntekenként (január  5., 12., 19. és 26.) a Szent István Egyetem Rovartani Tanszékén (1118 Budapest, Ménesi út 44.) továbbképzési tanfolyamot szervez.

A továbbképzés szakmai ismeretanyagának elsajátítása nem vizsgaköteles. A továbbképzésen való részvételről a Kamara tanúsítványt állít ki, ha a kötelezett a továbbképzés óráinak legalább 90%-án részt vett.

 

A továbbképzés költsége résztvevőnként 48 000 Ft, melyet banki átutalással kérünk majd teljesíteni. (A teljesítés módjáról a tanfolyam első napján adunk tájékoztatást.)

 

A továbbképzésre a jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot elektronikus úton (beszkennelve) a Vetek.Gabor@kertk.szie.hu címre kérjük megküldeni.

 

 

További információ Dr. Vétek Gábortól kapható.

E-mail: Vetek.Gabor@kertk.szie.hu

Tel.: 06/1-305-7518

 

 

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Zala megye

Tisztelt Kollégák!

 

Zala megyében 2018. januárjában megszervezzük az ötévente kötelező felsőfokú mérnök továbbképzést, mivel tagjaink nagy részének az engedélye 2018. évben lejár.

 

2018. január 08-12.-ig (hétfőtől - péntekig) Alsópáhokon, a Kolping Hotelben a kötelező továbbképzést megtartjuk.

 

A növényvédelmi hatósággal az országos kamarával az egyeztetés megtörtént.

 

A tanfolyam költségei a következőképpen alakulnak:

 

         Bentlakással (teljes ellátással) várhatóan  110.000 Ft/fő

         Bejárással (csak ebéd) várhatóan                 40.000 Ft/fő

amely költségek az előadói díjakat is tartalmazzák.

 

 

A tanfolyamon történő részvétel feltétele a részvételi díj tanfolyam kezdetéig történő befizetése a következő számlaszámra: 11600006-00000000-02783127.

 

Kérjük a Tisztelt Kollégákat, hogy a továbbképző tanfolyamra történő jelentkezést legkésőbb 2017. november 27-ig szíveskedjék megküldeni a 8900 Zalaegerszeg Tüttőssy utca 20. II/8. postacímre, vagy a zalaelnok@gmail.com e-mail címre.

 

Részletekről, aktualitásokról a jelentkezőket emailben folyamatosan értesítjük.

 

Bocfölde, 2017. október 24.

 

 

       Dr. Varga Zsolt sk.                                                         Németh András sk.

              elnök                                                                           okt.biz.elnök

 

Jelentkezési lap letöltése

 

 


Sajtó megjelenésekFelhívás!

Lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szerek országos szintű felméréséről és megsemmisítéséről!

 

Az ország területén feltételezhetően még napjainkban is találhatóak régmúltból itt maradt lejárt, forgalomból kivont hatóanyagú vagy nem azonosítható növényvédő szerek illegális raktárakban, elhagyott tárolókban, mezőgazdasági épületekben, egyéb helyeken. Egy 2003-as felmérés szerint az országban megközelítőleg 300 tonna ilyen növényvédő szer hulladék volt. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara is végzett egy ilyen célú részleges felmérést 2010-ben, és eszerint is országszerte találhatóan voltak még ilyen régi növényvédő szer készletek.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara többször kezdeményezte a kérdés ismételt napirendre vételét, és állami pénzügyi forrás biztosítását e célra. A Földművelésügyi Minisztérium fontosnak tartja a probléma végleges megoldását, és akciót indít a lejárt szavatosságú régi, elsősorban történelminek nevezhető növényvédő szer hulladékok térítésmentes begyűjtésére és megsemmisíttetésére. A minisztérium elhatározása a probléma megoldására üdvözlendő. Az ország elemi érdeke, hogy megszabadulhassunk ezektől a veszélyes növényvédő szer hulladék tételektől.

A Földművelésügyi Minisztérium a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarát bízza meg a lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szer tételek országos felmérésével. A kamara tagjai közreműködésével, valamint a kapcsolatrendszerükbe tartozó partnereik segítségével a legszélesebb körben igyekszik felhívni minden érintett figyelmét erre az akcióra. 

Nagyon fontos kiemelni, hogy a felmérés, majd ezt követően a lejárt növényvédő szer hulladék készletek begyűjtése a készletekért felelősök, a készlet tulajdonoson, kezelők, érintettek számára név nélkül és költségmentesen fog történni. Tehát senkinek nincs oka attól tartani, hogy esetleg valamilyen szankciót foganatosít a hatóság azokkal szemben, akiknél ilyen készletek találhatók, és azokat egyébként jogszabályok általi kötelezettségük okán ez idáig nem semmisíttették meg. A felmérés és begyűjtés célja nem ez, hanem az, hogy végérvényesen megszabadulhasson az ország e veszélyes anyagoktól.

A lejárt szavatosságú növényvédő szer hulladékok felmérését és összesítését a következő kategóriák szerinti bontásban végezzük, eszerint kérjük jelezni a készleteket:

  1. Rendszerváltás előttről származó tételek.
  2. Rendszerváltás és az európai uniós csatlakozási időpont közötti időszakból származó tételek.
  3. Az európai uniós csatlakozás utáni időszakból származó tételek.

A fellelt lejárt növényvédő szer hulladék tételeket név és mennyiség (kg, liter) szerint kell listázni, illetőleg a beazonosíthatatlan készleteket ismeretlen por, granulátum vagy folyadék (kg, liter) jelöléssel.

A feladat elvégzésének határideje:             2017. november 10.

Kérjük, akinek kezelésében ilyen lejárt növényvédő szer hulladék van, kérjük vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával a pontos felmérés, illetve a későbbi térítésmentes elszállíttatás érdekében.

Továbbá kérjük, hogy a rendelkezésre álló eszközeikkel szíveskedjenek segíteni jelen felmérést a felhívás eljuttatásával minden lehetséges érintetthez, hogy ezektől a veszélyes anyagoktól lehetőség szerint minél nagyobb arányban megtisztíthassuk az országot.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén Kamaránk készséggel áll rendelkezésükre.

 

Budapest, 2017. október 13.

 Üdvözlettel:

Dr. Tarcali Gábor  

 elnök     

 Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi             Kamara                             

 

XII. Növényorvosi Nap

A XII. Növényorvosi Napra a regisztráció, ahogyan tavaly is történt egy online regisztrációs felületen keresztül történik.

Online regisztrációs felület linkje: http://agrarin.hu/novenyorvosreg/

  

 

  

 

  

.További média megjelenésekVideó galériaPartner szervezetek