header


In Memoriam Bón István


Dr. Tarcali Gábor búcsúbeszéde Bón István temetésén 2017. május 18-án 13.00-órakor Sajóvámoson

 

Tisztelt Gyászoló Család! Rokonok! Barátok! Kollégák!

 

Nem is oly rég, elmúlt év novemberében volt, amikor Pista bácsi felhívott! Megkérdezte, növényorvos-e hivatalosan ő is? Mondtam neki, hogy természetesen igen. A mai jogszabályok szerint minden felsőfokú növényvédelmi végzettségű személy növényorvos. „Jaj de jó!” –mondta. „Megnyugodtam! Akkor, ha meghalok, a fejfámra ráírhatják, hogy növényorvos.” Természetesen. -válaszoltam neki. De az a fejfa még sokáig ne legyen ám aktuális! –parancsoltam rá.

És itt a mai napon mégis megtörten el kell fogadnunk, hogy ez a fejfa fájdalmasan korán aktuális lett.

Bón István egész életét a magyar mezőgazdaságnak, ezen belül a növényvédelemnek szentelte. A kertészeti technikum elvégzése után, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola következett, majd a növényvédelmi szakmérnök képzés Gödöllőn.

Igazi szenvedéllyel végezte a kertészettel kapcsolatos teendőket munkahelyein. Növényvédősként megkerülhetetlen szakember volt, hiszen a rábízott kertészeti kultúrák védelme nem valósulhatott volna meg személye nélkül. Különösen sokat foglalkozott az almás termésűekkel, de jól értette az egyéb kultúrák növényvédelmi feladatait is. Kertész, főkertészi beosztásaiban mindig sikeresen oldotta meg munkahelyei ez irányú problémáit. Rendkívül aktív, szerteágazó, színes kertészeti és növényvédelmi tevékenységét egy időben a betegség fékezte le. Ő azonban nem adta fel!

Tevékenységében tovább segítette a növényvédelem fejlesztését. Előbb a megyében megalakult Növényvédelmi Egyesület vezetője lett, majd a 2000-ben megalakult Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara alapító tagja és egyik első elnökségi tagja volt 8 éven át. A megyében is nagy megbecsülésnek örvendett, hiszen megyei szervezete első elnökévé választotta. Megyei kamarai elnöki tevékenységét hol valódi, hol megbízott elnökként gyakorolta egészen addig, míg betegsége engedte számára.

A kamara országos elnökségben meghatározó személyiség volt. Javaslatai, tanácsai rendre, sorra megfontolás tárgyát képezték, majd megvalósításra is kerültek. Kivette részét az alapító okiratok készítésében, a növényorvosi vény létrehozásában, és hasznos javaslatokat fogalmazott meg a kamarai oktatás előkészítésében, megszervezésében is. Akik személyesen ismerhették, valamennyien nagy tisztelettel és szeretettel emlékeznek rá! Hatalmas szakmai műveltsége kivételes szerénységgel, udvariassággal és segítőkészséggel párosult. Idősebb pályatársként nagy lelkesedéssel, hasznos tanácsokkal irányította a fiatalabbakat, példamutatása nagy hatással volt mindenkire, aki a szervezetben dolgozhatott.

Fontosnak tartotta a tudományos közéletben való részvételt is. Szívügye volt a Horváth Géza emléknap szervezése.  Szervezte a megyei alap- és továbbképzéseket, a szakember találkozókat. A szakember találkozók színesítésére nagynevű külső előadókat hívott, akik a növényvédelem nagy ikonjainak számítottak. Személyes barátsága dr. Nagy Bálinttal lehetővé tette, hogy a „nagybálinti gondolatok” utat találjanak a mai növényvédő mérnökökhöz is.

Kamaránk 2008-ban aranygyűrűvel és oklevéllel jutalmazta Bón István kamarai munkásságát. Munkáját mindenkor a kamarai közösség szolgálata jellemezte. Kiváló kapcsolatot ápolt a társ megyékkel, különösen a két szomszéd várral: Hajdú-Bihar és Szabolcs megyével.

Sajnos a betegség megakadályozta abban, hogy tapasztalatait, tudását maradéktalanul átadhassa az ifjabb nemzedéknek is. Pótolhatatlan veszteség érte a megye és az országos növényvédelmet is. Olyan szakembert vesztettünk, aki méltó helyet foglalt el a szakmai életben, akinek munkássága személyét a nagy egyéniségek sorába emelte.

Minő fájó kontraszt! Most, amikor ily derűsen süt a nap, és gyönyörű nyár eleji idő van, mi mégis vigasztalhatatlanul szomorúak vagyunk! Megrendülten tisztelgünk barátunk Bón István koporsója előtt. Fájó szívvel emlékezünk a jó barátra, a kiváló emberre! Tisztelgünk a nagy tudású szakember, a bölcs vezető előtt!

Hálát adunk a jó Istennek, hogy ismerhettük Őt, hogy barátai, tisztelői, jó kollégái lehettünk! Kérjük a jó Istent, így fogadja Őt most már egy másik csapatba, az Égi Növényorvosok kiváló és sajnos egyre bővülő Csapatába!

Pista Bácsi! Amit tettél hőn szeretett szakmádért ígérjük, nem fog elveszni, megőrizzük, továbbadjuk munkásságod eredményét! Éppen úgy, ahogy emlékeinkben is örökké fogsz élni!

Kérjük a jó Istent, adjon Neked békét és nyugalmat új pályádon! Kérjük a jó Isten gondviselő szeretetét téged gyászoló családodra, szeretteidre, barátaidra!

Pista Bácsi! Azzal a szóval búcsúzom Tőled a növényvédelmi szakma, kollégáid és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara nevében, amit elvársz tőlünk, amit oly sokszor mondtál Te is, hogy soha nem adjuk fel! Tanácsaid, gondolataid, szellemiséged mindig velünk lesznek! Emléked örökké megőrizzük!

 

Pista Bácsi!  Nyugodj békében!

 

 


Sajtó megjelenésekFelhívás!

Lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szerek országos szintű felméréséről és megsemmisítéséről!

 

Az ország területén feltételezhetően még napjainkban is találhatóak régmúltból itt maradt lejárt, forgalomból kivont hatóanyagú vagy nem azonosítható növényvédő szerek illegális raktárakban, elhagyott tárolókban, mezőgazdasági épületekben, egyéb helyeken. Egy 2003-as felmérés szerint az országban megközelítőleg 300 tonna ilyen növényvédő szer hulladék volt. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara is végzett egy ilyen célú részleges felmérést 2010-ben, és eszerint is országszerte találhatóan voltak még ilyen régi növényvédő szer készletek.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara többször kezdeményezte a kérdés ismételt napirendre vételét, és állami pénzügyi forrás biztosítását e célra. A Földművelésügyi Minisztérium fontosnak tartja a probléma végleges megoldását, és akciót indít a lejárt szavatosságú régi, elsősorban történelminek nevezhető növényvédő szer hulladékok térítésmentes begyűjtésére és megsemmisíttetésére. A minisztérium elhatározása a probléma megoldására üdvözlendő. Az ország elemi érdeke, hogy megszabadulhassunk ezektől a veszélyes növényvédő szer hulladék tételektől.

A Földművelésügyi Minisztérium a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarát bízza meg a lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szer tételek országos felmérésével. A kamara tagjai közreműködésével, valamint a kapcsolatrendszerükbe tartozó partnereik segítségével a legszélesebb körben igyekszik felhívni minden érintett figyelmét erre az akcióra. 

Nagyon fontos kiemelni, hogy a felmérés, majd ezt követően a lejárt növényvédő szer hulladék készletek begyűjtése a készletekért felelősök, a készlet tulajdonoson, kezelők, érintettek számára név nélkül és költségmentesen fog történni. Tehát senkinek nincs oka attól tartani, hogy esetleg valamilyen szankciót foganatosít a hatóság azokkal szemben, akiknél ilyen készletek találhatók, és azokat egyébként jogszabályok általi kötelezettségük okán ez idáig nem semmisíttették meg. A felmérés és begyűjtés célja nem ez, hanem az, hogy végérvényesen megszabadulhasson az ország e veszélyes anyagoktól.

A lejárt szavatosságú növényvédő szer hulladékok felmérését és összesítését a következő kategóriák szerinti bontásban végezzük, eszerint kérjük jelezni a készleteket:

  1. Rendszerváltás előttről származó tételek.
  2. Rendszerváltás és az európai uniós csatlakozási időpont közötti időszakból származó tételek.
  3. Az európai uniós csatlakozás utáni időszakból származó tételek.

A fellelt lejárt növényvédő szer hulladék tételeket név és mennyiség (kg, liter) szerint kell listázni, illetőleg a beazonosíthatatlan készleteket ismeretlen por, granulátum vagy folyadék (kg, liter) jelöléssel.

A feladat elvégzésének határideje:             2017. november 10.

Kérjük, akinek kezelésében ilyen lejárt növényvédő szer hulladék van, kérjük vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával a pontos felmérés, illetve a későbbi térítésmentes elszállíttatás érdekében.

Továbbá kérjük, hogy a rendelkezésre álló eszközeikkel szíveskedjenek segíteni jelen felmérést a felhívás eljuttatásával minden lehetséges érintetthez, hogy ezektől a veszélyes anyagoktól lehetőség szerint minél nagyobb arányban megtisztíthassuk az országot.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén Kamaránk készséggel áll rendelkezésükre.

 

Budapest, 2017. október 13.

 Üdvözlettel:

Dr. Tarcali Gábor  

 elnök     

 Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi             Kamara                             

 

XII. Növényorvosi Nap

A XII. Növényorvosi Napra a regisztráció, ahogyan tavaly is történt egy online regisztrációs felületen keresztül történik.

Online regisztrációs felület linkje: http://agrarin.hu/novenyorvosreg/

  

 

  

 

  

.További média megjelenésekVideó galériaPartner szervezetek