header


In Memoriam Bón István


Dr. Tarcali Gábor búcsúbeszéde Bón István temetésén 2017. május 18-án 13.00-órakor Sajóvámoson

 

Tisztelt Gyászoló Család! Rokonok! Barátok! Kollégák!

 

Nem is oly rég, elmúlt év novemberében volt, amikor Pista bácsi felhívott! Megkérdezte, növényorvos-e hivatalosan ő is? Mondtam neki, hogy természetesen igen. A mai jogszabályok szerint minden felsőfokú növényvédelmi végzettségű személy növényorvos. „Jaj de jó!” –mondta. „Megnyugodtam! Akkor, ha meghalok, a fejfámra ráírhatják, hogy növényorvos.” Természetesen. -válaszoltam neki. De az a fejfa még sokáig ne legyen ám aktuális! –parancsoltam rá.

És itt a mai napon mégis megtörten el kell fogadnunk, hogy ez a fejfa fájdalmasan korán aktuális lett.

Bón István egész életét a magyar mezőgazdaságnak, ezen belül a növényvédelemnek szentelte. A kertészeti technikum elvégzése után, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola következett, majd a növényvédelmi szakmérnök képzés Gödöllőn.

Igazi szenvedéllyel végezte a kertészettel kapcsolatos teendőket munkahelyein. Növényvédősként megkerülhetetlen szakember volt, hiszen a rábízott kertészeti kultúrák védelme nem valósulhatott volna meg személye nélkül. Különösen sokat foglalkozott az almás termésűekkel, de jól értette az egyéb kultúrák növényvédelmi feladatait is. Kertész, főkertészi beosztásaiban mindig sikeresen oldotta meg munkahelyei ez irányú problémáit. Rendkívül aktív, szerteágazó, színes kertészeti és növényvédelmi tevékenységét egy időben a betegség fékezte le. Ő azonban nem adta fel!

Tevékenységében tovább segítette a növényvédelem fejlesztését. Előbb a megyében megalakult Növényvédelmi Egyesület vezetője lett, majd a 2000-ben megalakult Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara alapító tagja és egyik első elnökségi tagja volt 8 éven át. A megyében is nagy megbecsülésnek örvendett, hiszen megyei szervezete első elnökévé választotta. Megyei kamarai elnöki tevékenységét hol valódi, hol megbízott elnökként gyakorolta egészen addig, míg betegsége engedte számára.

A kamara országos elnökségben meghatározó személyiség volt. Javaslatai, tanácsai rendre, sorra megfontolás tárgyát képezték, majd megvalósításra is kerültek. Kivette részét az alapító okiratok készítésében, a növényorvosi vény létrehozásában, és hasznos javaslatokat fogalmazott meg a kamarai oktatás előkészítésében, megszervezésében is. Akik személyesen ismerhették, valamennyien nagy tisztelettel és szeretettel emlékeznek rá! Hatalmas szakmai műveltsége kivételes szerénységgel, udvariassággal és segítőkészséggel párosult. Idősebb pályatársként nagy lelkesedéssel, hasznos tanácsokkal irányította a fiatalabbakat, példamutatása nagy hatással volt mindenkire, aki a szervezetben dolgozhatott.

Fontosnak tartotta a tudományos közéletben való részvételt is. Szívügye volt a Horváth Géza emléknap szervezése.  Szervezte a megyei alap- és továbbképzéseket, a szakember találkozókat. A szakember találkozók színesítésére nagynevű külső előadókat hívott, akik a növényvédelem nagy ikonjainak számítottak. Személyes barátsága dr. Nagy Bálinttal lehetővé tette, hogy a „nagybálinti gondolatok” utat találjanak a mai növényvédő mérnökökhöz is.

Kamaránk 2008-ban aranygyűrűvel és oklevéllel jutalmazta Bón István kamarai munkásságát. Munkáját mindenkor a kamarai közösség szolgálata jellemezte. Kiváló kapcsolatot ápolt a társ megyékkel, különösen a két szomszéd várral: Hajdú-Bihar és Szabolcs megyével.

Sajnos a betegség megakadályozta abban, hogy tapasztalatait, tudását maradéktalanul átadhassa az ifjabb nemzedéknek is. Pótolhatatlan veszteség érte a megye és az országos növényvédelmet is. Olyan szakembert vesztettünk, aki méltó helyet foglalt el a szakmai életben, akinek munkássága személyét a nagy egyéniségek sorába emelte.

Minő fájó kontraszt! Most, amikor ily derűsen süt a nap, és gyönyörű nyár eleji idő van, mi mégis vigasztalhatatlanul szomorúak vagyunk! Megrendülten tisztelgünk barátunk Bón István koporsója előtt. Fájó szívvel emlékezünk a jó barátra, a kiváló emberre! Tisztelgünk a nagy tudású szakember, a bölcs vezető előtt!

Hálát adunk a jó Istennek, hogy ismerhettük Őt, hogy barátai, tisztelői, jó kollégái lehettünk! Kérjük a jó Istent, így fogadja Őt most már egy másik csapatba, az Égi Növényorvosok kiváló és sajnos egyre bővülő Csapatába!

Pista Bácsi! Amit tettél hőn szeretett szakmádért ígérjük, nem fog elveszni, megőrizzük, továbbadjuk munkásságod eredményét! Éppen úgy, ahogy emlékeinkben is örökké fogsz élni!

Kérjük a jó Istent, adjon Neked békét és nyugalmat új pályádon! Kérjük a jó Isten gondviselő szeretetét téged gyászoló családodra, szeretteidre, barátaidra!

Pista Bácsi! Azzal a szóval búcsúzom Tőled a növényvédelmi szakma, kollégáid és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara nevében, amit elvársz tőlünk, amit oly sokszor mondtál Te is, hogy soha nem adjuk fel! Tanácsaid, gondolataid, szellemiséged mindig velünk lesznek! Emléked örökké megőrizzük!

 

Pista Bácsi!  Nyugodj békében!

 

 


Sajtó megjelenésekhírek

Sajto szoveg 2

Sajto szoveg 1További média megjelenésekVideó galériaPartner szervezetek