header


Dr. Nagy László


Parlagfű helyzetkép

 

augusztus

 

 

 Augusztus végén az ANTSZ az ország területének jelentős részén nagyon magas pollenkoncentráció értékeket mért, ami többszörösen meghaladta az allergiát kiváltó értéket.

                                                           

forrás:www.antsz.hu

 

 

A magas parlagfű pollen koncentráció legfőbb oka az, hogy a növények fővirágzása erőteljesen beindult, a növények 50-70% -nál 50%-os virágzás tapasztalható a fővirágzaton.

 

                                                            

fotó:Nagy László

 

A kialakult pollen helyzetet az is tovább rontotta, hogy elmúlt napok, hetek időjárása a felettünk többször is átrobogó hidegfrontoknak köszönhetően szeles, változékony és jellemzően száraz volt. A problémát tovább súlyosbítja, hogy a táblaszéli, útszéli és egyéb nem művelt területeken előforduló parlagfű növények néhol bokor nagyságúvá cseperedtek és számtalan virágzatot hoztak. Szakirodalmi adatok alátámasztják, hogy a legtöbb pollent épp ezek a háborítatlanul fejlődő növények termelik. A szántóföldeken is romlott a helyzet mivel, a július végi hőhullám következtében a gyengébb termőhelyeken lévő növény állományok érésnek indultak gyomelnyomó képességük jelentősen csökkent. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara (továbbiakban:kamara) szakemberei által végzett felmérések alapján megállapítható, hogy a jobb termőhelyeken levő napraforgók gyomelnyomó képessége még jelen pillanatban is jónak mondható, mivel a száraz meleg nyár miatt a fehérpenész okozta kártételen kívül jelentős gomba kártétellel (lomveszteséggel, kényszeréréssel) nem kellett számolnunk ezért a parlagfű nem tudott a táblaszéleknél beljebb férkőzni. Sajnos ez gyengébb talajokon nem mondható el, mivel a napraforgó érésnek indult vagy éppen felsült ezzel teret engedve a parlagfűnek. Ezeken a területeken a vélhetően csak korábban bekövetkező betakarítás fogja csak megszüntetni a parlagfű fertőzöttséget. Szintén a kamarai felmérések alapján elmondható, hogy viasz-sárgaérés stádiumában levő kukorica állományok a gyomelnyomó képessége országos viszonylatban közepes, az állományok parlagfű fertőzöttsége jellemzően gyenge. Pest, Heves, Veszprém, Nógrád megyékben viszont gyenge a kukorica gyomelnyomó képessége az állományok parlagfű fertőzöttsége gyenge szórványosan közepes. A tarlók jó részét mostanra megművelték ennek ellenére országos viszonylatban a területek 70-80%-ban (˂ 10% borítottság) gyengén és 20-30% közepesen parlagfűvel fertőzöttek.  

 

A legtöbb megyében az erdőtelepítések többsége parlagfűvel erősen fertőzött. Az a tapasztalat, hogy vágott illetve telepített területeken sokszor nehéz megközelíthetőségükből, művelhetőségükből adódóan a elmaradnak a parlagfű elleni védekezések. Az esetek többségében a védekezések elmaradásának oka továbbra is osztatlan közös tulajdoni formából adódó bizonytalan tulajdoni, felelősségviselői szemlélet.

 

A megyei járások földhivatalai is július közepétől teljes erőbedobással végzik a parlagfű felderítéseket néhol már helikopterek segítségével is. Az idén a civil szervezetek is bőven kiveszik a részüket a felderítésből a polgár illetve mezőőrök számos területet jelentettek be a jegyzőnek illetve a földhivatalnak. A felderítésekkel együtt megindultak a hatósági intézkedések, ami sajnos csak az utólagos védekezések arányát javítja.

 

Továbbra is a nem művelt területek, útszélek, dűlőutak elhanyagolt közterületek menetesítése a fő feladat mivel igazán itt lehet még hatékonyan védekezni.

 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

 

 

 

 

 


Sajtó megjelenésekFelhívás!

Lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szerek országos szintű felméréséről és megsemmisítéséről!

 

Az ország területén feltételezhetően még napjainkban is találhatóak régmúltból itt maradt lejárt, forgalomból kivont hatóanyagú vagy nem azonosítható növényvédő szerek illegális raktárakban, elhagyott tárolókban, mezőgazdasági épületekben, egyéb helyeken. Egy 2003-as felmérés szerint az országban megközelítőleg 300 tonna ilyen növényvédő szer hulladék volt. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara is végzett egy ilyen célú részleges felmérést 2010-ben, és eszerint is országszerte találhatóan voltak még ilyen régi növényvédő szer készletek.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara többször kezdeményezte a kérdés ismételt napirendre vételét, és állami pénzügyi forrás biztosítását e célra. A Földművelésügyi Minisztérium fontosnak tartja a probléma végleges megoldását, és akciót indít a lejárt szavatosságú régi, elsősorban történelminek nevezhető növényvédő szer hulladékok térítésmentes begyűjtésére és megsemmisíttetésére. A minisztérium elhatározása a probléma megoldására üdvözlendő. Az ország elemi érdeke, hogy megszabadulhassunk ezektől a veszélyes növényvédő szer hulladék tételektől.

A Földművelésügyi Minisztérium a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarát bízza meg a lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szer tételek országos felmérésével. A kamara tagjai közreműködésével, valamint a kapcsolatrendszerükbe tartozó partnereik segítségével a legszélesebb körben igyekszik felhívni minden érintett figyelmét erre az akcióra. 

Nagyon fontos kiemelni, hogy a felmérés, majd ezt követően a lejárt növényvédő szer hulladék készletek begyűjtése a készletekért felelősök, a készlet tulajdonoson, kezelők, érintettek számára név nélkül és költségmentesen fog történni. Tehát senkinek nincs oka attól tartani, hogy esetleg valamilyen szankciót foganatosít a hatóság azokkal szemben, akiknél ilyen készletek találhatók, és azokat egyébként jogszabályok általi kötelezettségük okán ez idáig nem semmisíttették meg. A felmérés és begyűjtés célja nem ez, hanem az, hogy végérvényesen megszabadulhasson az ország e veszélyes anyagoktól.

A lejárt szavatosságú növényvédő szer hulladékok felmérését és összesítését a következő kategóriák szerinti bontásban végezzük, eszerint kérjük jelezni a készleteket:

  1. Rendszerváltás előttről származó tételek.
  2. Rendszerváltás és az európai uniós csatlakozási időpont közötti időszakból származó tételek.
  3. Az európai uniós csatlakozás utáni időszakból származó tételek.

A fellelt lejárt növényvédő szer hulladék tételeket név és mennyiség (kg, liter) szerint kell listázni, illetőleg a beazonosíthatatlan készleteket ismeretlen por, granulátum vagy folyadék (kg, liter) jelöléssel.

A feladat elvégzésének határideje:             2017. november 10.

Kérjük, akinek kezelésében ilyen lejárt növényvédő szer hulladék van, kérjük vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával a pontos felmérés, illetve a későbbi térítésmentes elszállíttatás érdekében.

Továbbá kérjük, hogy a rendelkezésre álló eszközeikkel szíveskedjenek segíteni jelen felmérést a felhívás eljuttatásával minden lehetséges érintetthez, hogy ezektől a veszélyes anyagoktól lehetőség szerint minél nagyobb arányban megtisztíthassuk az országot.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén Kamaránk készséggel áll rendelkezésükre.

 

Budapest, 2017. október 13.

 Üdvözlettel:

Dr. Tarcali Gábor  

 elnök     

 Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi             Kamara                             

 

XII. Növényorvosi Nap

A XII. Növényorvosi Napra a regisztráció, ahogyan tavaly is történt egy online regisztrációs felületen keresztül történik.

Online regisztrációs felület linkje: http://agrarin.hu/novenyorvosreg/

  

 

  

 

  

.További média megjelenésekVideó galériaPartner szervezetek