header


Már megjelent a parlagfű virágzati tengelye

 

A parlagfű virágzati tengelyének megjelenése után hamarosan megjelennek a porzós virágok s ontják az allergén pollen milliókat. A parlagfű elleni védekezés  fő célja  a virágzás, a pollenszórás és a magérlelés megakadályozása. A védekezés módja függ a fertőzés tengelyétől a fertőzött terület nagyságától, a termesztett kultúrától. A védekezési mód megválasztásánál, arra kell törekedni, hogy egy szál parlagfű se maradjon. Sajnos a teljes mentességet nem tudjuk elérni, a parlagfű biológiájából  s a talajaink gyommag fertőzöttségéből adódóan mit tehetünk most? Ahol lehetséges alacsonyra állított folyamatos  kaszálással csökkenthetjük a fertőzés mértékét. Vigyázat a nem kellő mélységű kaszálás esetén a parlagfű újra hajt és még több porzós hajtást hoz. Eredményes védekezéshez, az időjárásfüggvényében 4-5 kaszálásra is szükség lehet. Gyomlálás kisebb területeken eredményes módszer, eső után a még nem virágzó egyedek könnyen kihúzhatók. Gyomláláskor gumikesztyű használata kötelező, mert az arra érzékenyeknél bőrvörösödést okozhat. A gyomlálást alkalmazhatjuk kiskertekben, konyhakertekben, virágágyásokban, díszburkolattal fedett területeken. Ügyeljünk, arra, hogy a gyomnövény ne tudjon visszagyökeresedni. A gyökeréről jól rázzuk le a földet. Kapálással ugyancsak védekezhetünk a parlagfű ellen. Eredményes, akkor lesz, ha mélyen a gyökérmaghoz közel vágjuk el, illetve a visszagyökeresedést megakadályozzuk. Tűző napon nem könnyű feladat. Egy ember egy futballpályányi területet napi 12 órában 3 nap alatt tud gyom mentesíteni. A parlagfű fertőzés erőteljes lehet, s különös gondot kell fordítani a távvezeték tartók környékére, a művelő utak, víznyomásos területekre. Növényvédő szeres kezelés esetén vegyük figyelembe a vízvédelmi szabályokat.

 

Felhívjuk a figyelmet, arra, hogy a szélsőséges időjárási viszonyok forróság, aszály esetén a gyomnövényekre közvetlenül kijuttatott egyes gyomirtószerek nagyon lassan fejtik ki hatásukat. Ennek oka az életfolyamatok lassulása, leállása s a herbicid molekula nem tud eljutni hatáskifejtés helyére, s ezért a kezelést meg kell ismételni.

 

Megkezdődött az aratás. A betakarítás után a gabona és a repcetarlók potenciálisan a legnagyobb pollentermelő területek, amennyiben a gazdálkodás során elmulasztottuk az agrotechnikai  és vegyszeres védekezéseket. A parlagfű tenger kialakulását megfelelő tarló ápolással megakadályozhatjuk.


Sajtó megjelenésekFelhívás!

Lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szerek országos szintű felméréséről és megsemmisítéséről!

 

Az ország területén feltételezhetően még napjainkban is találhatóak régmúltból itt maradt lejárt, forgalomból kivont hatóanyagú vagy nem azonosítható növényvédő szerek illegális raktárakban, elhagyott tárolókban, mezőgazdasági épületekben, egyéb helyeken. Egy 2003-as felmérés szerint az országban megközelítőleg 300 tonna ilyen növényvédő szer hulladék volt. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara is végzett egy ilyen célú részleges felmérést 2010-ben, és eszerint is országszerte találhatóan voltak még ilyen régi növényvédő szer készletek.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara többször kezdeményezte a kérdés ismételt napirendre vételét, és állami pénzügyi forrás biztosítását e célra. A Földművelésügyi Minisztérium fontosnak tartja a probléma végleges megoldását, és akciót indít a lejárt szavatosságú régi, elsősorban történelminek nevezhető növényvédő szer hulladékok térítésmentes begyűjtésére és megsemmisíttetésére. A minisztérium elhatározása a probléma megoldására üdvözlendő. Az ország elemi érdeke, hogy megszabadulhassunk ezektől a veszélyes növényvédő szer hulladék tételektől.

A Földművelésügyi Minisztérium a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarát bízza meg a lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szer tételek országos felmérésével. A kamara tagjai közreműködésével, valamint a kapcsolatrendszerükbe tartozó partnereik segítségével a legszélesebb körben igyekszik felhívni minden érintett figyelmét erre az akcióra. 

Nagyon fontos kiemelni, hogy a felmérés, majd ezt követően a lejárt növényvédő szer hulladék készletek begyűjtése a készletekért felelősök, a készlet tulajdonoson, kezelők, érintettek számára név nélkül és költségmentesen fog történni. Tehát senkinek nincs oka attól tartani, hogy esetleg valamilyen szankciót foganatosít a hatóság azokkal szemben, akiknél ilyen készletek találhatók, és azokat egyébként jogszabályok általi kötelezettségük okán ez idáig nem semmisíttették meg. A felmérés és begyűjtés célja nem ez, hanem az, hogy végérvényesen megszabadulhasson az ország e veszélyes anyagoktól.

A lejárt szavatosságú növényvédő szer hulladékok felmérését és összesítését a következő kategóriák szerinti bontásban végezzük, eszerint kérjük jelezni a készleteket:

  1. Rendszerváltás előttről származó tételek.
  2. Rendszerváltás és az európai uniós csatlakozási időpont közötti időszakból származó tételek.
  3. Az európai uniós csatlakozás utáni időszakból származó tételek.

A fellelt lejárt növényvédő szer hulladék tételeket név és mennyiség (kg, liter) szerint kell listázni, illetőleg a beazonosíthatatlan készleteket ismeretlen por, granulátum vagy folyadék (kg, liter) jelöléssel.

A feladat elvégzésének határideje:             2017. november 10.

Kérjük, akinek kezelésében ilyen lejárt növényvédő szer hulladék van, kérjük vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával a pontos felmérés, illetve a későbbi térítésmentes elszállíttatás érdekében.

Továbbá kérjük, hogy a rendelkezésre álló eszközeikkel szíveskedjenek segíteni jelen felmérést a felhívás eljuttatásával minden lehetséges érintetthez, hogy ezektől a veszélyes anyagoktól lehetőség szerint minél nagyobb arányban megtisztíthassuk az országot.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén Kamaránk készséggel áll rendelkezésükre.

 

Budapest, 2017. október 13.

 Üdvözlettel:

Dr. Tarcali Gábor  

 elnök     

 Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi             Kamara                             

 

XII. Növényorvosi Nap

A XII. Növényorvosi Napra a regisztráció, ahogyan tavaly is történt egy online regisztrációs felületen keresztül történik.

Online regisztrációs felület linkje: http://agrarin.hu/novenyorvosreg/

  

 

  

 

  

.További média megjelenésekVideó galériaPartner szervezetek