header


Nagyon kedvező az időjárás a parlagfű fejlődésének

 

Az elmúlt időszak csapadékos 20 °C fok körüli talajhőmérséklet nagyon kedvez a parlagfű fejlődésének. Ha továbbra is ilyen időjárás marad, akkor július első napjaiban megkezdődhet a parlagfű virágzása, pollenszóródása. Utolsó lehetőségeink vannak, hogy eredményesen csökkentsük a parlagfű egyedszámát.

 

Legfontosabb teendőink:

 

  • a házkörüli kertekben, díszkertekben gyomlálással mélyebb kapálással irtsuk a gyomot.

 

  • a gyepes területeket különösen a madáretetők környékén alacsonyra állított gyakori fűnyírás, gyepekre engedélyezetett gyom irtószer felhasználása.

 

  • árok partok, utak mentén többszöri kaszálás különös tekintettel a kerékpár utak mentére.

 

  • út építésnél, építkezéseknél a földdepók gyommentesen tartásáról folyamatosan gondoskodni kell kaszálással, gyom irtószer felhasználással, szükség esetén fekete fólia takarással.

 

  • szántóföldön, amely kultúrákban lehetséges kései vetések esetén sürgősen el kell végezni a vegyszeres gyom irtást. Ahol nem hatottak a kezelések mechanikai gyom irtást haladéktalanul meg kell tenni, még be lehet menni a táblákra.

     

Feltétlenül meg kell szemlélni az előzőleg vízzel borított, víznyomásos területeket, mert a műveletlen, kezeletlen  területek a legfertőzöttebbek gyommagvakkal s innen indul az egyik legerősebb parlagfű pollenfelhő.

 

Az idei évben a parlagfű elleni küzdelem egyik legfontosabb eredménye a gazdák, gazdálkodó szervezetek különös gondot kezdenek fordítani a tábla szélek szegélyek gyom irtására. A gyomok virágázását egész tenyészidőszak alatt meg kell akadályozni

 

Különös gondot kell fordítani betakarításkor a gyomfoltokra, aratás után nem szabad  a táblán meghagyni, a mechanikai módszerrel meg kell semmisíteni.

 

A hatékony környezet kímélő gyom irtási eljárás kiválasztásához kérje növényorvosa tanácsát.

 

Keszthely, 2016. június 8.

NMNK


Sajtó megjelenésekFelhívás!

Lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szerek országos szintű felméréséről és megsemmisítéséről!

 

Az ország területén feltételezhetően még napjainkban is találhatóak régmúltból itt maradt lejárt, forgalomból kivont hatóanyagú vagy nem azonosítható növényvédő szerek illegális raktárakban, elhagyott tárolókban, mezőgazdasági épületekben, egyéb helyeken. Egy 2003-as felmérés szerint az országban megközelítőleg 300 tonna ilyen növényvédő szer hulladék volt. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara is végzett egy ilyen célú részleges felmérést 2010-ben, és eszerint is országszerte találhatóan voltak még ilyen régi növényvédő szer készletek.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara többször kezdeményezte a kérdés ismételt napirendre vételét, és állami pénzügyi forrás biztosítását e célra. A Földművelésügyi Minisztérium fontosnak tartja a probléma végleges megoldását, és akciót indít a lejárt szavatosságú régi, elsősorban történelminek nevezhető növényvédő szer hulladékok térítésmentes begyűjtésére és megsemmisíttetésére. A minisztérium elhatározása a probléma megoldására üdvözlendő. Az ország elemi érdeke, hogy megszabadulhassunk ezektől a veszélyes növényvédő szer hulladék tételektől.

A Földművelésügyi Minisztérium a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarát bízza meg a lejárt szavatosságú, történelmi növényvédő szer tételek országos felmérésével. A kamara tagjai közreműködésével, valamint a kapcsolatrendszerükbe tartozó partnereik segítségével a legszélesebb körben igyekszik felhívni minden érintett figyelmét erre az akcióra. 

Nagyon fontos kiemelni, hogy a felmérés, majd ezt követően a lejárt növényvédő szer hulladék készletek begyűjtése a készletekért felelősök, a készlet tulajdonoson, kezelők, érintettek számára név nélkül és költségmentesen fog történni. Tehát senkinek nincs oka attól tartani, hogy esetleg valamilyen szankciót foganatosít a hatóság azokkal szemben, akiknél ilyen készletek találhatók, és azokat egyébként jogszabályok általi kötelezettségük okán ez idáig nem semmisíttették meg. A felmérés és begyűjtés célja nem ez, hanem az, hogy végérvényesen megszabadulhasson az ország e veszélyes anyagoktól.

A lejárt szavatosságú növényvédő szer hulladékok felmérését és összesítését a következő kategóriák szerinti bontásban végezzük, eszerint kérjük jelezni a készleteket:

  1. Rendszerváltás előttről származó tételek.
  2. Rendszerváltás és az európai uniós csatlakozási időpont közötti időszakból származó tételek.
  3. Az európai uniós csatlakozás utáni időszakból származó tételek.

A fellelt lejárt növényvédő szer hulladék tételeket név és mennyiség (kg, liter) szerint kell listázni, illetőleg a beazonosíthatatlan készleteket ismeretlen por, granulátum vagy folyadék (kg, liter) jelöléssel.

A feladat elvégzésének határideje:             2017. november 10.

Kérjük, akinek kezelésében ilyen lejárt növényvédő szer hulladék van, kérjük vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával a pontos felmérés, illetve a későbbi térítésmentes elszállíttatás érdekében.

Továbbá kérjük, hogy a rendelkezésre álló eszközeikkel szíveskedjenek segíteni jelen felmérést a felhívás eljuttatásával minden lehetséges érintetthez, hogy ezektől a veszélyes anyagoktól lehetőség szerint minél nagyobb arányban megtisztíthassuk az országot.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén Kamaránk készséggel áll rendelkezésükre.

 

Budapest, 2017. október 13.

 Üdvözlettel:

Dr. Tarcali Gábor  

 elnök     

 Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi             Kamara                             

 

XII. Növényorvosi Nap

A XII. Növényorvosi Napra a regisztráció, ahogyan tavaly is történt egy online regisztrációs felületen keresztül történik.

Online regisztrációs felület linkje: http://agrarin.hu/novenyorvosreg/

  

 

  

 

  

.További média megjelenésekVideó galériaPartner szervezetek